Disse to bruene sprenges ned fredag 10. august.
Disse to bruene sprenges ned fredag 10. august.

Sprenging av bruer

Den gamle E18-brua og fylkesveibrua over Hammerdalen sprenges ned på Farriseidet i Larvik (Vestfold).

Publisert

Fredag 10. august kl. 12.00 skal fylkesveibruene sprenges ned. De går over Farriselva, over Vestfoldbanen og over fylkesvei 303.

Bane Nor, som har togstopp på denne strekningen i sju uker for omlegging av jernbanesporet til den nye Eidangertunnelen, har tildelt Vegvesenet to uker til nedsprenging av bruene og påfølgende opprydding.

Entreprenøren Marthinsen & Duvholt har i en tid bygget beskyttelse under bruene, i form av matter og steinfylling, slik at de ikke skal skade det de faller ned på.

Sikkerhetssone og evakuering

I forbindelse med sprengingen har beboerne på Farriseidet mottatt informasjon med kart om sikkerhetssoner og evakuering av boliger.

Det vil bli mange vakter i området, og entreprenøren AF Decom, som står for sprengingen, vil i tillegg bruke droner for å sikre seg at området er sjekket ut for mennesker. På Farris vil vakter passe på sikkerhetssonen fra båt.

I en radius på 4 km fra Farriseidet og 800 meter opp i lufta er det flyforbud mellom kl. 09.00 og 13.00 på fredag. Forbudet gjelder også droner. 

Fylkesvei 303 stenges ca. en uke

Fylkesvei 303, opp Hammerdalen til Farriseidet og E18, blir stengt fra midnatt, natt til fredag 10. august.

Denne veien må naturlig nok holdes stengt til opprydningsarbeidene etter sprengingen er ferdige. Entreprenøren regner med ca. en uke til dette arbeidet.

Av- og påkjøringen på E18 blir stengt nordover og sørover fra Farriseidet fredag mellom kl. 10.00 og 12.30. Fra Larvik og Stavern skiltes det da til E18 via Bommestad.

Støyende arbeider hele døgnet

Etter nedsprengingen av den 270 meter lange E18- brua, og den noe kortere fylkesveibrua, har man naturlig nok det travelt med oppryddingen. Larvik kommune har gitt dispensasjon fra støyforskriften og tillatt døgnkontinuerlig arbeid på Farriseidet i denne perioden.

Bruplatene, som man regner med faller ned forholdsvis hele, må pigges for å skille betong og armering. Betongmassene skal gjenbrukes på anlegget, og vil bli mellomlagret ved Farrisbruas vestre fundamenter.