Nå kommer NATO – se opp for militære kolonner

Det er forbudt å bryte inn i en kolonne, melder Forsvaret. Skal du kjøre forbi, må du kjøre forbi alle i kolonnen (opp til tolv kjøretøy) og det blir risikabelt på tofelts vei.

Publisert

I løpet av de neste månedene kommer over 40.000 soldater og 10.000 kjøretøy til Norge for å delta på NATO-øvelsen Trident Juncture.

Fredag 7. september ankom tysk materiell Borg havn i Fredrikstad. Hovedveien som benyttes fra Borg havn er: E6 Fredrikstad - Gardermoen (Sessvollmoen). Materiellet skal til Rena.

I løpet av helgen 7.-9. september vil det gå omtrent 20 militære kolonner fra Fredrikstad og nordover.

- De militære kolonnene vil i utgangspunktet holde fartsgrensen. Men i praksis vil farten likevel være noe lavere. Tung last bruker naturlig nok lengre tid på å komme opp i fart etter et kryss eller i oppoverbakker, sier kommandersersjant Kari Leinan i RSOM-bataljonen (Receiving, staging and onward movement) i Forsvaret. Denne bataljonen tar imot NATO-styrker som kommer til Norge og får dem dit de skal.

Trident Juncture 18, forkortet TRJE18,

er en NATO-ledet militærøvelse som skal arrangeres i Norge i oktober og november 2018. Øvelsen blir den største militærøvelsen i Norge siden 1980-årene og samler over 40.000 deltakere fra mer enn 30 nasjoner. Rundt 130 luftfartøy og 70 sjøfartøy ventes å delta i øvelsen.

Øvelsen finner i hovedsak sted i Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark, samt luft- og sjøområder i Sverige og Finland. For Norges del skal øvelsen teste norsk evne til å motta alliert støtte i form av soldater og utstyr.

Kilde: Wikipedia

Unngå forbikjøringer

En militær kolonne kan bestå av opp til tolv kjøretøy og vil ikke kjøre raskere enn 80 kilometer i timen.

- Militære kolonner skal være merket med blått flagg eller lys på det forreste kjøretøyet og grønt flagg eller lys på det bakerste. Militære kolonner kan også være merket med «militær kolonne», forklarer Anette Hauge i Statens vegvesen på nettstedet forsvaret.no.

Dersom du havner bak en militær kolonne på en smal, svingete og trang vei, skal du ikke kjøre forbi står det vider på nettstedet.

Her kan du lese mer om øvelsen og hvordan den vil påvirke ditt fylke.

- Øvrige trafikanter må ikke hindre eller forstyrre en militær kjøretøykolonne, disse skal ha fri vei. Det betyr at man i praksis ikke kan kjøre forbi en militær kolonne, med mindre man er på en fire felts vei. Det er ellers viktig å følge anvisninger gitt av politiet eller militærpolitiet, sier Anette Hauge i Statens vegvesen.

Leinan i Forsvaret håper folk vil vise litt ekstra tålmodighet og ellers bruke sunn fornuft i møte med militære kolonner: 

- Husk at det tar lang tid å kjøre forbi en kolonne på tolv kjøretøy. Derfor bør du alltid tenke deg om to ganger før du velger å sette i gang en forbikjøring.

Tenk sikkerhet - hold avstand

Både svingradius, fart og sikt for sjåførene i militære kjøretøy er helt annerledes enn for vanlige kjøretøy.

Forsvaret og Statens vegvesen ber derfor alle bilister og fotgjengere om å vise ekstra aktsomhet og holde god avstand til militære kolonner, for å ivareta sikkerheten best mulig.