Prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen omfattet bygging av en tunnel gjennom Sørkjosfjellet (stiplet rød linje). En jobb OSSA hadde, men som Statens vegvesen hevet. Skanska ble tildelt jobben etter det.
Prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen omfattet bygging av en tunnel gjennom Sørkjosfjellet (stiplet rød linje). En jobb OSSA hadde, men som Statens vegvesen hevet. Skanska ble tildelt jobben etter det.

Seier til OSSA om Sørkjostunnel-hevingen

Hålogaland lagmannsrett har kommet til at vilkårene for å heve kontrakten med det spanske entreprenørselskapet OSSA ikke var oppfylt.

Publisert

Obras Subterraneas S.A. (OSSA) hadde oppdraget med å bygge Sørkjostunnelen på E6 i Troms, men i mars 2015 hevet Statens vegvesen kontrakten på grunn av «manglende fremdrift». Selskapet gikk til sak mot staten, men i dommen fra Nord-Troms tingrett i januar 2017 ble staten frikjent på alle punkter.

Nå har saken vært oppe i lagmannsretten, og resultatet ble annerledes:

- Dette er en full seier for OSSA på det som saken gjelder, nemlig at hevingen av kontrakten var ulovlig. Det er veldig alvorlig at Norges største byggherre fremsetter påstander om manglende gjennomføringsevne, juks og utilstrekkelig utstyr og mannskaper, når det ikke er grunnlag for det. Lagmannsretten har tilbakevist alle disse påstandene fra Statens vegvesen (Staten ved Samferdselsdepartementet i retten). Det er OSSA veldig glade for, sier advokat Esther Lindalen Rohde Garder, som var var prosessfullmektig for OSSA, til AT.no.

Statens vegvesen er overrasket

Statens vegvesen er uenig i dommen.

- Vi er overrasket over at lagmannsretten har kommet til en annen konklusjon. Samtidig konstaterer vi at Statens vegvesen har vunnet frem på flere sentrale punkter. Vi merker oss også at retten har også avvist OSSAs krav om erstatning, sier avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen Region nord på på vegvesen.no.

Hålogaland lagmannsrett mener forsinkelsen hos entreprenøren ikke var stor nok til at det var klart at kontrakten ville bli misligholdt. Dette er Statens vegvesen uenig i.

Skal ta stilling om det skal ankes

Johansen konstaterer også at Statens vegvesen har vunnet frem med sin forståelse av sluttoppgjøret. Det innebærer at OSSA må tilbakebetale utbetalt forskudd, og et totalt mellomværende på 27 millioner kroner. Dette skriver Statens vegvesen på vegvesen.no.

- Vi vil nå gjennomgå dommen nøye med våre advokater og ta stilling til om vi skal anke, sier Johansen.

Den nye Sørkjostunnelen åpnet i februar 2018.

Dommen ble avsagt i lagmannsretten 6. september 2018. Les hele dommen her.