Ca. 35 prosent av isnettene på de undersøkte strekningene hadde skader ifølge Vegtilsynet.

- Manglende drift av skredsikring i Region midt

- Statens vegvesen, Region midt, inspiserer og drifter ikke skredsikrings- og skredvernstiltakene sine godt nok, mener Vegtilsynet i en tilsynssak.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Vegtilsynet ville undersøke om Statens vegvesen, Region midt, etterlever krav til drift og vedlikehold av skredsikrings- og skredvernstiltak som for eksempel is- og skrednett, steinsprangnett og skredvoller, på riksveiene.

 Undersøkelsen omfattet fire driftskontrakter i Region midt:

 • 1500    Ålesund E39
 • 1503    Indre Romsdal E136
 • 1505    Indre Nordmøre rv. 70
 • 1604    Gauldal Oppdal E6

Samlet sett viste tilsynssaken at regionen ikke inspiserer og drifter de utvalgte skredsikringsobjektene i tråd med krav. Dette mener tilsynet kan føre til at sikringstiltakene ikke virker som forutsatt, og kan være farlig for trafikantene.

Vegtilsynet avdekket tre avvik i saken, og det ble gjort én observasjon.

Vegtilsynet fant at:

 • regionen ikke oppfyller krav til at inspeksjonsplanene tydelig skal definere type inspeksjon og frekvens.
 • objektlistene i inspeksjonsplanene ikke ble oppdatert underveis i kontraktsperioden, og derfor ikke sikrer at alle objekt blir inspisert.
 • regionen ikke utfører inspeksjon for alle skredsikrings- og skredvernstiltak i samsvar med krav.
 • regionen ikke kan dokumentere at de utvalgte objektene har funksjon og utseende i tråd med kravene til standard for drift og vedlikehold på riksveiene.

Regionens ledelse er enige i rapporten

Statens vegvesen, Region midt, ser det som nyttig at Vegtilsynet har fokus på klimatilpassing og skred:

- Vi er enige i funnene i tilsynsrapporten. Region midt kommer til å gjennomføre en rekke tiltak i tiden fremover. Vi har involvert veiavdelingene som følger opp kontraktene, for å gå gjennom funnene i tilsynsrapporten. Tilsynsrapporten og tiltakene har vært en sak i vårt regionale ledermøte i august, sier Bjørn Langli, kommunikasjonsleder i Region midt.

Han opplyser til AT.no at de viktigste tiltakene er:

 • Gjennomgang og eventuell korreksjon av entreprenørens inspeksjonsplaner og det som blir levert på tilstandsrapportering per i dag.
 • Utføre stikkprøvekontroll på gjennomførte inspeksjoner.
 • Oppdatere og utgi V-liste med endringslogg til entreprenør.
 • Etablere et årshjul for byggherre som inneholder alle frister for rapportering og innlevering av dokumentasjon på inspeksjoner utført av entreprenør.
Powered by Labrador CMS