FØRERLØS FØLGEBIL: MAN har i samarbeid med en rekke aktører utviklet en følgebil til arbeid langs motorveien som er førerløs. Prosjektet aFAS er utviklet for å få ned antallet ulykker i forbindelse med vedlikeholdsarbeid langs motorveiene.

Førerløse MAN

MAN Truck & Bus har kjørt 4000 km med selvkjørende lastebil på offentlig vei i Europa i et omfattende utviklingsprosjekt for å øke sikkerheten til de som jobber langs veinettet.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Prosjektet har fått navnet aFAS som står for «automatisk førerløst sikkerhetskjøretøy for arbeid langs motorveien». Dette er nivå 4 innen den førerløse teknologien.

Tanken er at ved å bruke et førerløst kjøretøy, vil man redusere risikoen for at uønskede hendelser oppstår for de som jobber langs veiene. Det foregår, til alle døgnets tider, arbeider som gressklipping, søppelplukking eller ulike reparasjoner av vei eller infrastruktur, langs motorveiene. Dessverre er dette et risikabelt område å jobbe i.

Farlig

MAN påpeker at 44% av alle kollisjoner på tyske motorveier involverer lastebiler i høyre fil eller langs veiskulderen, totalt 300 ulykker i året. Bare i Bavaria-distriktet sør i Tyskland blir over 50 pullert-lastebiler ødelagt hvert eneste år.

Nivåene av førerløshet

Nivå 0: Føreren styrer alt I bilen.
Nivå 1: Føreren kan få begrenset hjelp som cruisecontrol, adaptive cruisecontrol og filholdesystemer.
Nivå 2: Føreren kan slippe foten fra pedalen og hendene av rattet samtidig og la bilen overta en kort periode, men må alltid være klar til å overta igjen.
Nivå 3: Føreren kan overlate enkelte kritiske funksjoner til bilen på noen bestemte kjøreforhold (motorveier f.eks). Føreren må være i setet sitt til stede, men trenger ikke hele tiden overvåke kjøringen.
Nivå 4: Bilen er helt førerløs og kan kjøre selv fra start til stop uten at føreren må gripe inn. Nivå 4 må imidlertid skje på avgrensede og definerte områder.
Nivå 5: Bilen er helt førerløs uavhengig hvor og veimerking.

De aller fleste ulykkene skjer under arbeid langs veiskulderen med saktegående kjøretøy ved siden av.

I et forsøk på å gjøre noe med denne dystre statistikken, har MAN Truck & Bus i samarbeid med syv andre aktører fra universiteter, offentlige myndigheter og bransjevirksomheter etablert aFAS-prosjektet som skal gå over fire år. Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 35 millioner kroner.

Førerløs teknologi

Blant samarbeidspartnerne er Bosch, ZF og WABCO som alle har utviklet løsninger og komponenter innenfor autonom (førerløs) kjøring. Hoveddelen av prosjektet består av et helt førerløst kjøretøy som er i stand til å følge et annet kjøretøy under arbeid langs veiskulderen på motorveien.

ALL INFORMASJON: I displayet kommer det masse informasjon som avstanden til ledebilen, hastigheten på følgebil og ledebil, for eksempel.

Det har vært en rekke utfordringer i prosjektet, og da først og fremst i utviklingen av den førerløse bilen. Denne må tilpasses både dagens regelverk for registreringer, og ikke minst hvordan andre brukere av veien oppfatter kjøretøyet.

STOPPER: Omfattende sensorteknologi, kameraer og radarsystemer som er aktive 360˚ rundt bilen, sørger for at bilen stopper om hindrer kommer i veien. Denne situasjonen er reell.

4000 førerløse km

På Magnas testbane utenfor Linz i Østerrike demonstrerte MAN i sommer den selvkjørende teknologien for pressen. Dette skjedde etter at det var gjennomført omfattende tester på offentlige veier rundt Hesse, like sør for Wien i Østerrike.

I testen ble det kjørt over 4000 kilometer, fordelt over 800 timer på 100 dager – vel og merke uten ulykker.

Kjøretøyene er en MAN TGS 18.360 4x2 tippbil som ledebil, og en MAN TGM 18.340 4x2 som selvkjørende følgebil. En fører måtte fysisk aktivere følgebilen til selvkjørende modus, men så snart programmet var satt i drift fulgte bilen perfekt etter ledebilen uten påvirkning fra føreren.

Snakker sammen

Den førerløse nivå 4 TGM-bilen har trådløs kjøretøy-til-kjøretøy-kommunikasjon med ledebilen. HMI (menneske/maskin-grensesnittet) er utstyrt med kameraer og radarsystemer som er aktive 360˚ rundt bilen. Systemet sørger for at den førerløse følgebilen umiddelbart mottar alle registreringer fra ledebilens assistentsystemer.

Følgebilen benytter i all hovedsak standardkomponenter som selvfølgelig holder de strengeste sikkerhetskriteriene, i tillegg til 360˚ sensorsystem som fanger opp annen trafikk langs veien. Bilen benytter filholdersystemet til å holde den på samme linje som følgebilen.

Den førerløse bilen kjører automatisk bak følgebilen i ønsket avstand. Når det imidlertid oppstår ulike farefulle soner, som ved på- eller avkjøringer langs motorveien, får den beskjed om å kjøre nærmere ledebilen. Den kan ligge bare noen få meter bak, og unngå at andre kjøretøy kommer mellom. Dersom kontakten mellom bilene forstyrres eller brytes, vil følgebilen umiddelbart stoppe opp.

Å stole på at teknologien «holder mål» ute på veiene i den virkelige verden, er selvfølgelig av de største utfordringene. Men MAN har med aFAS vist at det fungerer.

Powered by Labrador CMS