Daglig leder Tommy Stangeland med de to sertifikatene, Olav Silde, HMS-KS-HR sjef og Tom Rune Utheim, senior HMS-KS Koordinator,med en av de 75 kakene. Sistnevnte har hatt en sentral rolle i forbindelse med selve sertifiseringen.
Daglig leder Tommy Stangeland med de to sertifikatene, Olav Silde, HMS-KS-HR sjef og Tom Rune Utheim, senior HMS-KS Koordinator,med en av de 75 kakene. Sistnevnte har hatt en sentral rolle i forbindelse med selve sertifiseringen.

Feiret nye sertifikater med 75 kaker

Kakefest hos Stangeland Maskin.

Publisert

- Vi er stolte over å ha fått den formelle bekreftelsen på at våre systemer og vår organisasjon er ledende, og tilfredsstiller de nye ISO-kravene (International Organization for Standardization), skriver Stangeland Maskin AS på nett.

Sertifiseringen er utført av Dovre Sertifisering AS, og de skal ha hatt lite å påpeke.

Spising av kake i brakka på Sola Sykehjem der en av de totalt 75 kakene ble spist. Fra venstre Knut Torgeir Husebø, Kristoffer Risa, Ole-Andreas Sørensen, Karl Mæland, Jan Henning Brynestad, John Ølberg og Tor Eivind Gilje.
Spising av kake i brakka på Sola Sykehjem der en av de totalt 75 kakene ble spist. Fra venstre Knut Torgeir Husebø, Kristoffer Risa, Ole-Andreas Sørensen, Karl Mæland, Jan Henning Brynestad, John Ølberg og Tor Eivind Gilje.

- Systemene er godt innarbeidet over tid, i daglig bruk og tilfredsstiller ISO-kravene. Derfor har prosessen tatt forholdsvis kort tid, noe som vi ser på som et kvalitetsstempel, sier Tommy Stangeland, daglig leder i Stangeland Maskin.

- Jobber kontinuerlig med digitalisering

ISO-sertifiseringen bekrefter at selskapets miljøstyringssystem er i overensstemmelse med standard: NS-EN ISO 14001:2015 og at kvalitetssystemene er i overensstemmelse med standard: NS-EN ISO 9001:2015.

Sertifikatene gjelder for følgende aktiviteter: Anleggsgartnerarbeid, anleggstjenester, bergarbeid, internutleie, lakkhall, massetransport, pukkverk/masseuttak/produksjon av grus/pukk/betongtilslag, rivning/miljøsanering, stikning, tipper/deponi, trykkprøving vann-/overvannsledning, verksted, vintervedlikehold og tilhørende administrative og driftsrelaterte tjenester.

- I Stangeland Maskin jobber vi kontinuerlig med digitalisering, derfor er det ekstra gledelig at vår digitale kvalitetssikrings-løsning er en del av vårt sertifiserte kvalitetssystem, sier Stangeland.

Kaker i brakker og på kontorer

Sertifikatene har en årlig oppfølgings-revisjon, og må fornyes hvert tredje år.

- Denne sertifiseringen er et synlig bevis på at vi jobber godt sammen i hele organisasjonen vår. De flunkende nye ISO-sertifikatene viser at våre systemer ikke støver bort i en perm eller datafil, men blir brukt av våre ansatte i den daglige driften, konstaterer Olav Silde, HMS-KS-HR sjef i Stangeland Maskin.

Sertifikatene ble feiret med marsipankaker i brakker og kontor fra Ryfylke til Jæren, Bjerkreim og Sogn og Fjordane. Det skal ha vært 75 kaker i alt, skriver Stangeland Maskin.