Jon Austrheim overtar sjefsstolen i Toten Transport AS. Foto: Per Dagfinn Wolden
Jon Austrheim overtar sjefsstolen i Toten Transport AS. Foto: Per Dagfinn Wolden

Jon Austrheim overtar i Toten

Jon Austrheim overtar som adm. direktør i Toten Transport AS.

Publisert

Raufoss-selskapet arbeider i er særdeles konkurranseutsatt bransje, med lave marginer og store krav til presisjon og kvalitet. Dette stiller store krav til fornyelse og jakt på nye, effektive logistikkløsninger, samt kontinuerlig jakt på kostnadsreduksjoner.

Med det som begrunnelse har transport- og logistikkselskapet valgt å se seg om etter ny leder.

Nåværende adm. direktør Terje Torsæter trer tilbake og erstattes av Jon Austrheim, mens selskapet jakter på en ny leder i permanent stilling.

Austrheim betraktes som en av de mest erfarne lederne i transportbransjen, med 30 års erfaring som drift- og trafikksjef i Firda Billag (buss og last), Norway Bussexpress, trafikkstyring Schenker og omstrukturering av bookingfunksjonen i Schenker.

Han regnes dessuten (bl.a. av Jernbaneverket) for å ha stor erfaring og kunnskap i godstransport på jernbane (container/semitrailer på bane/modulvogntog). Han har dessuten hatt ansvaret for innleie og kjøp av materiell i Schenker.

Styreleder Thor S. Bergby i Totan er svært fornøyd med Austrheim i sjefsstolen.

Toten Transport AS er et av de største transportselskap i Norge med en omsetning på over 850 mill. kroner i 2017. Selskapet har 165 terminal og kontor ansatte. Beskjeftiger mer enn 550 bileiere og sjåfører. Virksomheten dekker nasjonal og internasjonal biltransport, samt spedisjon, fortolling, lagring -og terminaltjenester.