Enormt trykk

Geotekniker Andreas Grov Roald i Statens vegvesen sier at arbeidet er spesielt vanskelig siden årsaken til problemet befinner seg 15 meter under bakken.

- Når vi arbeider på overflaten så vet vi ikke hvordan det ser ut i grunnen. Det eneste vi vet, er at det er et enormt trykk der nede, og det er det som er selve utfordringen her. Nå er det mye nedbør og da øker trykket i grunnen og vannet tar med seg leire på vei opp, sier Roald.

Bekk ødelagt for gyting

Vegvesenet er i dialog med Fylkesmannens miljøvernavdeling og NVE samt at man har hentet inn intern og ekstern kompetanse for å finne gode løsninger som kan stoppe lekkasjen permanent.

- Dette er et arbeid som vi jobber videre med sammen med aktører fra flere fagfelt og sektorer, sier Roald.

- Dette har ikke vært lett, og så langt har vi ikke lykkes. Det vi vet så langt, er at dette ikke ser ut til å påvirke gyteelva og fiskelivet i Taugåni, men at Hellebekken er ødelagt for gyting, sier han.

Sperrer av et større område

- Nå skal vi sperre av et større område der vi har lekkasjen. Det mye vann nå, og det gjør at det er vanskelig å forutse mulige endringer i terrenget. Det er viktig at folk ikke går inn i området bak sperringene, sier Roald.

Han legger til at man skal vurdere andre strakstiltak som kan redusere lekkasjen noe.

- Det er meldt store nedbørsmengder de kommende dagene. Jeg frykter at situasjonen kommer til å være den samme helt til det blir mindre nedbør, men vi håper strakstiltakene vil hjelpe noe på situasjonen, sier Roald.