Den neste måneden skal skipet bore etter trygge brutraseer for kryssing av Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden.

Disse fjordene er tre av fjordene langs E39 som skal krysses med bru. Fjordene er lange, dype og værharde, og man må utvikle ny teknologi for å krysse dem.

Det er flere aktuelle brutraseer, og for å finne de tryggeste traseene må det gjennomføres undersøkelser.

- Vi har ikke nok informasjon om grunnforholdene i fjordene og må derfor samle inn denne informasjonen selv, sier prosjektleder Jørn Arve Hasselø i Statens vegvesen.

Tre skip

Det er firmaet Fugro Norway AS som gjennomfører undersøkelsene på vegne av Statens vegvesen. Undersøkelsene man gjør i fjordene, består av tre faser med tre ulike skip. Et lite, et mellomstort og et stort skip.

- Fugro Helmert var det første og minste skipet som undersøkte fjordene, og i vår var det Fugro Larissa som gjorde undersøkelser, sier Hasselø.

De to første skipene målte avstanden til sjøbunnen og ned til fast fjell, sjekket egenskapene til løsmassene på sjøbunnen og vurdert skredfaren under vann. Nå har det største skipet, Fugro Synergy, tatt fatt på oppgaven med å ta ut prøver fra havbunnen i fjordene.

Skal finne bæreevne

Selve arbeidet med å ta ut prøver tar omtrent en måned. Prøvene blir sendt til Fugro sitt laboratorium i England for analyse.

- Når undersøkelsene er gjennomført skal vi tolke og analysere informasjonen som er samlet inn. Målet med dette oppdraget er å finne ut hvor god bæreevne det er på havbunnen for fundamenter for bruene. Ved hjelp av denne informasjonen skal vi finne de tryggeste brutraseene og prosjektere de beste brukonseptene, sier Hasselø.