Generalsekretær Anita Hall i Norsk Bergindustri er nokså fornøyd med budsjettet. Bergindustrien ser på budsjettet som en start på en større satsing på mineralske råstoffer av regjeringen. Det er fortsatt et stykke igjen til det nivået man bør ligge på budsjett-messig mener Hall.
Generalsekretær Anita Hall i Norsk Bergindustri er nokså fornøyd med budsjettet. Bergindustrien ser på budsjettet som en start på en større satsing på mineralske råstoffer av regjeringen. Det er fortsatt et stykke igjen til det nivået man bør ligge på budsjett-messig mener Hall.

Penger til kartlegging av berggrunnen

- At midlene til kartlegging endelig er tilbake, om enn i redusert omfang, gjør det enklere å hevde at Norge er et bra land for bergverksinvestorer, sier generalsekretær Anita Hall i Norsk Bergindustri

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Regjeringen følger opp Jeløya-erklæringen med å styrke mineralforvaltningen. I Statsbudsjettet 2019 følges dette opp med at det bevilges 10 mill. kr mer i 2019 til Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Pengene skal gå til kartlegging av mineralressurser, blant annet i Nord-Norge. Regjeringen foreslår også å bevilge 6,8 millioner kroner mer i 2019 til Direktoratet for mineralforvaltning, for å redusere saksbehandlingstiden.

- Dette innebærer at regjeringen mener alvor når de sier de er opptatt av mineralnæringens vilkår, sier generalsekretær Anita Hall i Norsk Bergindustri. Det er viktig for våre medlemmer at det gjøres tiltak for å redusere køen av konsesjonssøknader hos Direktoratet for mineralforvaltning. Norsk Bergindustri er glade for at dette prioriteres, sier generalsekretæren.

- Må tilbake til tidligere nivå

- At midlene til kartlegging endelig er tilbake, om enn i redusert omfang, gjør det også enklere å hevde at Norge er et bra land for bergverksinvestorer, sier Hall.

Våre naboland Sverige og Finland er i hovedsak fullstendig kartlagt, mens Norge da letemidlene forsvant i 2015 endte opp med en kartleggingsprosent på drøyt 50%. Nord-Norge er så langt grundigere kartlagt enn Sør-Norge.

I nord er det også gjennomført geokjemisk kartlegging, mens midlene i sør så langt bare har blitt brukt til geofysisk kartlegging. Denne kartleggingen er viktig for at det skal være enkelt å vite hvor det kan være potensial for nye forekomster.

Norge har et betydelig potensial i berggrunnen, og generalsekretæren i Norsk Bergindustri er opptatt av at dette kan realiseres til ny virksomhet.

- Det er viktig at norske ressurser er med på å fylle verdens behov for mineralske råstoffer, sier Hall.

- Retningen er bra, men når en har kalt mineralnæringen et satsingsområde og uttalt spesielt at en skal være positiv til næringen bør ikke regjeringen være fornøyd før vi er tilbake på tidligere nivå i bevilgningene, understreker generalsekretæren. 

Miljøsatsing og vedlikehold

Utover dette mener Norsk Bergindustri at statsbudsjettet innen nøkterne rammer gir positiv stimulans til næringslivet.

- Regjeringens fortsatte satsing på samferdsel skaper gode vilkår for våre byggeråstoffleverandører rundt i landet. At det satses på å redusere vedlikeholdsetterslepet er noe vi setter stor pris på. Vi merker oss for øvrig den sterke satsingen på miljø- og klimatiltak. Dette er bra, sier generalsekretær Hall.

Generalsekretæren understreker at mineralske råstoffer er helt avgjørende for å realisere ethvert grønt skifte. 

Powered by Labrador CMS