​Azti (11) kommer fra en stolt familie med minehunder, men er spesialtrent til å lukte seg frem til gammel sprengstoff på anleggsplasser.Fra nyttår skal ikke Azti og de andre hundene i Forsvaret ikke lenger gjøre dette.
​Azti (11) kommer fra en stolt familie med minehunder, men er spesialtrent til å lukte seg frem til gammel sprengstoff på anleggsplasser.Fra nyttår skal ikke Azti og de andre hundene i Forsvaret ikke lenger gjøre dette.

Slutter med sprengstoffhunder til anlegg

Forsvaret har bestemt at den livsviktige oppgaven med å snuse frem gjenglemt sprengstoff på sivile anleggsplasser ikke bør utføres av deres hunder.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Statens vegvesen og andre sivile anleggsaktører benytter mange ganger hvert år hunder til å påvise forsagere fra tidligere år når det skal startes nye prosjekter.

Senest i oktober 2018 var sprengstoffhunder fra Forsvarets hundeskole og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Taraldrud sør for Oslo og klarerte et område etter at det ble gravd frem gammelt sprengstoff.

Hvordan liknende hendelser skal håndteres i fremtiden er usikkert. Forskningsprosjektet ved FFI avsluttes nemlig ved årsskiftet 2018/2019.

Forsvarsstaben har bestemt at Forsvarets hunder ikke skal brukes til søk etter sprengstoff under anleggsarbeider etter at prosjektet som ble startet i 2016 er avsluttet. De mener Forsvaret ikke bør være en aktør i markeder hvor sivile firmaer kan etableres og utføre oppgaven.

Det er FFI.no som melder dette.

Instruks dekker ikke nødvendigvis anlegg

Det er bistandsinstruksen som legger føringer for når Forsvaret skal gi bistand til politiet.

Søk og rydding etter sprengstoff på byggeplasser og i veianlegg dekkes ikke nødvendigvis av denne instruksen.

Utfordringen blir da å finne en alternativ løsning for videre bruk av hund i søk etter eksplosiver:

- Detaljene i en slik løsning må avklares med flere aktører og samarbeidspartnere innen forsvarssektoren og det sivile, sier forskningsdirektør Janet M. Blatny ved FFI i en uttalelse.

- Uforsvarlig

I dag er det entreprenørenes ansvar å sjekke at det ikke ligger udetonert sprengstoff igjen etter egen aktivitet på en byggeplass eller et veianlegg.

Det er spesielt aktuelt å sjekke grunnen for sprengstoff når veier skal bygges om. Statens vegvesen bruker blant annet hunder når de skal utbedre tunneler.

- Når vi skal senke nivået på veien i en tunnel eller i dagen må vi fjerne masse. Da bruker vi hundene til å forsikre oss om at arbeidet er trygt, sier senioringeniør Harald Fagerheim i Statens Vegvesen til FFI.no.

Fagerheim har jobbet med problematikken gjenglemt sprengstoff og sikkerhet ved sprengningsarbeider i mer enn 20 år.

I 2007 hadde Vegvesenet en detonasjon man ikke skjønte årsaken til på et E6-prosjekt . Det var etter dette at arbeidet med å finne forsagere - i grunnen etter tidligere års anleggsarbeider - skjøt fart.

- Etter ulykken på E6 begynte vi å lage rutiner for arbeidene, for å unngå ulykker. Men det var først da samarbeidet med FFI og Forsvarets hundeskole begynte at det ble fart på sakene. Du kan ha så mange rutiner du vil. Ingenting slår en hundenese, sier Fagerheim.

- Nå har vi opparbeidet masse kompetanse. Hvis vi mister tilgangen til slike hunder er det direkte uforsvarlig, fastslår eksperten.

Powered by Labrador CMS