Den fra tidligere kjente Hæhre-logoen skal prege maskiner fra Hæhre Entreprenør.
Den fra tidligere kjente Hæhre-logoen skal prege maskiner fra Hæhre Entreprenør.

BetonmastHæhre Anlegg blir Hæhre Entreprenør

Det har vært flere navne-endringer i BetonmastHæhre-konsernet de siste årene. Les mer om den foreløpig siste:

Publisert

BetonmastHæhre Anlegg endrer navn til Hæhre Entreprenør. Navneendringen er en av flere konsekvenser av den vedtatte omorganiseringen av BetonmastHæhre-konsernet, annonsert i september.

Les også om den forrige runden med navneendring: BetonmastHæhre Anlegg AS blir navnet

BetonmastHæhres anleggsdivisjon vil fra og med 1. januar 2019 organiseres med et morselskap med fem operative enheter med tydelige mandater og fokusområder.

Ved siden av Hæhre Entreprenør, vil de operative enhetene inkludere Isachsen Anlegg og Steen & Lund, samt to nyopprettede selskaper BMHA Industri, og et foreløpig ikke-navngitt selskap som får ansvar for alle eiendomsselskapene som tidligere har sortert under Hæhre og Isachsen.

Fokus på kjernevirksomhetene

Petter A. Vistnes vil lede morselskapet i anleggsdivisjonen som får navnet BetonmastHæhre Anlegg AS.

- Vi skal være Norges ledende anleggsvirksomhet, noe jeg mener vi har de aller beste forutsetningene for å kunne lykkes med. Markedsutsiktene er gode, vi er en foretrukket arbeidsgiver, og våre kunder og partnere ønsker å samarbeide med en løsningsorientert entreprenør med høy fagkompetanse, sier Vistnes og tilføyer;

- Vår hovedutfordring er å styrke lønnsomheten. Målet med omorganiseringen er nettopp styrket lønnsomhet gjennom et forsterket fokus på våre respektive kjernevirksomheter.

I tillegg ønsker vi å tydeliggjøre hvem vi er i de ulike markedssegmentene og komme enda nærmere våre kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere.

Lederne

Gudmund Roen vil lede Hæhre Entreprenør, og får ansvaret for de store anleggsprosjektene i hele Norge. Isachsen Anlegg ledes av Nils Smetbak, og har ansvaret for mellomstore anleggsprosjekter på sentrale Østlandet. Anleggsgartnervirksomheten Steen & Lund ledes av Håvard Kjendseth. BMHA Industri, som vil ledes av Lars Hæhre, overtar alle selskaper som ikke er relatert til eiendom eller er ren entreprenørvirksomhet.

Det er igangsatt prosesser med å relansere logoer, hjemmesider og andre selskapsspesifikke kanaler for de respektive selskapene i anleggskonsernet.