Lokale variasjoner gir utfordringer

E16 i Valdres driftes etter et system der driftsentreprenøren kan bruke salt for å få godt nok veggrep når strøing med sand ikke vil ha ønsket effekt.

Geografi, klima og trafikkmengde har betydning for om det er sand eller salt som bør brukes. På E16 er salting mest aktuelt når temperaturen er rundt null, og ikke lavere enn minus 3 grader. Målet er da å fjerne islaget på vegen raskt, der det har fryst på, for å gjøre veien mest mulig trafikksikker.

- Salting på en lengre veistrekning er utfordrende, fordi det kan være lokale variasjoner, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

- E16 i Valdres er en vei der værforhold og trafikkmengde kan variere mye. Nå tar vi i bruk en metode som sikrer oss og entreprenøren flere og mer nøyaktige data om veiens tilstand i øyeblikket. Dermed får entreprenøren bedre grunnlag for å velge det tiltaket som vil gi best mulig veigrep, enten det er sand eller salt.

Fem kjøretøy

I alt blir fem kjøretøy som brukes på E16 i Valdres utstyrt med avansert måleutstyr som kan leses direkte av fra en PC hos Vegvesenet og hos entreprenøren.

Dataene blir også lagret, slik at Vegdirektoratet kan gjennomføre mer omfattende analyser i ettertid. Metoden som skal brukes på E16 i vinter inngår i Vegvesenets nasjonale arbeid med å forbedre vinterdriften.

- Veisalt må brukes riktig, sier Stensrud.

- Salt har i utgangspunktet en negativ effekt på miljøet, samtidig som godt veggrep på hovedveiene har stor betydning for at folk skal komme seg trygt frem. Vi må derfor bruke riktig mengde salt og legge det ut når forholdene tilsier at dette er den beste løsningen.