Seksjonsleder Elin Hermanstad Havik i Statens vegvesen og avdelingsleder/prosjektleder Kai Vegard Østnes i Braathen Landskapsentreprenør skrev 8. november under kontrakten om bygging av gateterminal i Jonas Lies gate i Lillestrøm.
Seksjonsleder Elin Hermanstad Havik i Statens vegvesen og avdelingsleder/prosjektleder Kai Vegard Østnes i Braathen Landskapsentreprenør skrev 8. november under kontrakten om bygging av gateterminal i Jonas Lies gate i Lillestrøm.

Kontrakt på gateprosjekt

Statens vegvesen har skrevet kontrakt med entreprenørfirmaet Braathen Landskapsentreprenør AS om ombygging av fv. 120 Jonas Lies gate i Lillestrøm

Publisert

Entreprenørfirmaet skal før jul 2018 starte arbeidet med å bygge om Jonas Lies gate på strekningen Adolph Tidemands gate - Brogata i Lillestrøm (Akershus) til en høystandard bussholdeplass.

Det var totalt seks firmaer som leverte tilbudet på ombygging av fv. 120 Jonas Lies gate på strekningen Adolph Tidemands gate - Brogata. Braathen Landskapsentreprenør vant med lavest pris anbudskonkurransen.

Følgende seks entreprenører leverte inn tilbud:

  • Agro Anleggsgartnerservice AS, 16.109.309,72 kroner.
  • Braathen Landsskapsentreprenør AS, 15.702.843,00 kroner.
  • Løvold AS, 20.833.261,00 kroner.
  • Mesta AS, 17.998.921,74 kroner.
  • Østlandske Vei og Betong AS, 17.228.872,00 kroner.
  • Peab Anlegg AS, 19.793.152,10 kroner.

Ny høystandard bussholdeplass

Oppdraget Braathen Landskapsentreprenør har fått, går ut på å bygge en høystandard bussholdeplass i fv. 120 Jonas Lies gate på strekningen Adolph Tidemands gate – Brogata.

På denne strekningen skal det bli plass til tre leddbusser i hver retning. I tillegg skal entreprenøren gjøre arbeider knyttet til kantstein, gatevarme i fortau, vann- og avløp, belysning samt felling og planting av trær.

Redusert fremkommelighet i byggetiden

Ombyggingen av fv. 120 Jonas Lies gate starter før jul 2018, og jobben skal være ferdig sommeren 2019.

Fv. 120 Jonas Lies gate vil i anleggsperioden være åpen for trafikk, men trafikanter må i anleggsperioden regne med redusert fremkommelighet på strekningen, opplyser Statens vegvesen.

STILLING LEDIG: