Viktor Ekermo, Product Manager i Exide Technologies Norden, kommer med tips for å forlenge batterienes levetid.
Viktor Ekermo, Product Manager i Exide Technologies Norden, kommer med tips for å forlenge batterienes levetid.

Batteritips til anleggsmaskiner

Her er tips til hvordan du skal behandle startbatteriet til landbruks- og anleggsmaskiner-maskiner når vinteren kommer.

Publisert

Batteri-produsenten Exide Technologies (med merkevaren Sønnak) har sendt ut en nyhetsmelding med tips som skal gi spart energi og sparte penger.

- Med våre tips unngår du kjedelige overraskelser når maskinen har stått stille i en lengre periode, og sparer dermed både penger og energi, skriver selskapet.

Glemt

Nyttig å vite om batteri

Et startbatteri til en landbruks- eller anleggsmaskin har vanligvis en levetid på flere år, forutsatt at det brukes og vedlikeholdes på riktig måte. Alle batterier har en viss selvutlading, og det fører til at hvilespenningen faller. Et fullt oppladet batteri har en hvilespenning på ca. 12,7 V. Hvis hvilespenningen faller til under 12,4 V, må batteriet lades. Et utladet batteri kan fryse i stykker ved lave vintertemperaturer. Hvis batteriet ikke holdes fullt oppladet, kan det føre til sulfatering, noe som reduserer kapasiteten. Om batteriet utsettes for ekstreme temperaturer, reduseres også yteevnen.

Startbatteriet i landbruks- eller entreprenørmaskiner som ikke brukes eller vedlikeholdes over en lengre periode, kan gå i stykker før tiden.

- Det finnes ingen nøyaktig oversikt over hvor mange startbatterier som går i stykker helt uten grunn når traktorer og lignende maskiner står ubrukt over lengre tid, men det er ikke få. I de aller fleste tilfellene handler det om at batteriet rett og slett er blitt «glemt» og ikke har fått nødvendig vedlikehold, sier Viktor Ekermo, Product Manager i Exide Technologies Norden.

Batteri-tipsene

Det er flere grunner til at du bør vie startbatteriet litt ekstra oppmerksomhet når landbruks- og anleggsmaskiner skal stå ubrukt over lengre tid. Å la et batteri bli ødelagt før tiden er verken bra for lommeboken eller miljøet og er rett og slett sløsing med tid og energi.

- For å komme ressurssløsingen til livs vil vi derfor gjerne komme med noen enkle tips om hvordan du unngår batteritrøbbel, sier Ekermo.

Exides batteritips for landbruks- og entreprenørmaskiner:

  • Koble batteriet fra det elektriske systemet om maskinen skal stå ubrukt over lengre tid.
  • Tørk av batteriet med en fuktig klut. Hold batteriet rent, og smør inn polene med fett for å beskytte mot oksidering.
  • Lad batteriet helt opp om maskinen skal stå ubrukt over lengre tid.
  • Oppbevar batteriet kjølig og tørt. Batteriets selvutlading blir lavere jo lavere temperaturen er. Batteriet skal imidlertid ikke oppbevares i minusgrader.
  • Vedlikeholdslad batteriet en eller to ganger i lagringsperioden. Pass på å bruke en moderne kvalitetslader som lader batteriet maksimalt uten å overlade det. Sørg for å bruke en lader som er tilpasset det aktuelle batteriet.
  • Ved å fullade batteriet iblant med en ekstern, moderne lader også i perioder hvor maskinen er i bruk, forlenger du batteriets levetid og legger til rette for problemfri drift.
  • Pass på at batteriet sitter helt fast. Hvis ikke kan det bevege på seg, slik at kabelfester og poler bli utsatt for belastning.