Vei-infrastrukturen i Troms har store utfordringer med å møte en eksplosiv vekst i tungtrafikken.

Tungbil-bekymring i nord

– Vi er ikke forberedt på dette.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Prosjektleder Linda Lien i Sjømatklyngen Senja er bekymret over eksplosiv økning i sjømattrafikken i regionen.

– Vi hadde forventet en jevn økning i tungtransporten inn og ut av Senja fram mot 2030, men ble tatt på sengen av en voldsom økning i fjor, sier hun til Folkebladet.

Ifølge Lien økte antall vogntog som kjører årlig inn og ut av Senja med sjømat fra 13.100 i 2016 til 16.800 i 2017. Om utviklingen fortsetter i samme tempo vil sjømattrafikken i området øke med 300 nye vogntog i måneden.

Tallene ble presentert under et åpent møte i Kunnskapsparken på Finnsnes, skriver Folkebladet.

Negative konsekvenser

Økningen skyldes blant annet vekst i havbrukssektoren. Ifølge Lien vil SalMars nye slakteri- og prosesseringsanlegg i Lenvik kommune påvirke sjømattrafikken betraktelig.

- Vi er glad i vekst, men nå er vi litt bekymret, sier Lien.

Hun viser til at flere vogntog vil gjøre framkommeligheten på prioriterte strekninger problematisk.

Også lokalitetsutvikler Stefan Paulsen i SalMar sier etableringen til selskapet i regionen gir en betydelig merbelastning på veinettet på kort tid, og han er usikker konsekvensene.

– Vi forventer at fylket opprettholder kapasiteten på veinettet slik det er i dag som et absolutt minimum, men utbedringer og forbedringer på veinettet må gjøres, sier Paulsen som understreker at det snarest må planlegges en ekstra trafikkåre ut fra Senja med tunnel eller bru.

Prosjektleder Ann-Kristin Edvardsen i Statens vegvesen forteller også at det haster med å få på plass utbedringer. Hun leder et prosjekt på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, som skal bedre framkommeligheten for tungtransporten på Senja. Det utarbeides en rapport som skal foreslå utbedringer og kostnadsberegninger, og som skal leveres i mars 2019.

Stor tungbil-belastning

Veiene i Midt-Troms har mest tungtransport i nord, ifølge en nærings-rapport som fylkesråden for miljø og samferdsel presenterte nylig, noe som krever at regjeringen må sørge for flere midler til opprusting av fylkesveiene.

I rapporten påpekes at vogntogtrafikken på Senja har eksplodert, og at sjømatnæringen står for hele 26,4 prosent av veitransporten og dagligvarer på en god andreplass med 17,1 prosent.

Bak fylkeskommunenes rapport om nærings- og godstransporter står Transportutvikling AS.

Powered by Labrador CMS