Fra venstre: Samferdselsminister Jon Georg Dale, jernbanedirektør Kirsti Slotsvik, utbyggingsdirektør i Bane Nor Einar Kilde og divisjonsleder i NCC Norge AS Per Jonsson.
Fra venstre: Samferdselsminister Jon Georg Dale, jernbanedirektør Kirsti Slotsvik, utbyggingsdirektør i Bane Nor Einar Kilde og divisjonsleder i NCC Norge AS Per Jonsson.

Byggestart av Intercity gjennom Eidsvoll

Med et «Klar – ferdig – arbeid» ga samferdselsminister Jon Georg Dale sitt klarsignal til at byggingen av nytt Intercity-dobbeltspor gjennom Eidsvoll kan gå i gang.

Publisert

- Norsk jernbane er inne i en historisk tid med en storstilt utbygging av dobbeltsporet jernbane i det sentrale østlandsområdet. Bo- og arbeidsmarkedsregioner bygges tettere sammen, mobiliteten til folk øker og vi lager et større arbeidsmarked. Vi bygger rett og slett landet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale.

Han roser Bane Nor for å holde et høyt utbyggingstempo samtidig som jernbanen har vært gjennom en enorm reformperiode de siste årene.

Mandag 26. november samlet inviterte gjester seg på Gardermobanen for å markere at Bane Nors Intercity-satsing gjennom Eidsvoll er i gang og at byggingen av den første delstrekningen starter nå.

- Når denne første delen åpner i 2022, er det sammenhengende dobbeltspor fra Oslo S og til Eidsvoll stasjon, som i første omgang vil gi bedre punktlighet og økt kapasitet i togtrafikken. Dobbeltsporet gjennom Eidsvoll er et viktig bidrag til at vi når samfunnsmålet om en reisetid fra Oslo til Hamar på under én time og med halvtimesfrekvenser i 2026. De reisende vil få en raskere reisevei og en bedre reisehverdag, sa utbyggingsdirektør i Bane Nor, Einar Kilde.

Nytt dobbeltspor Venjar - Langset (i grått) fjerner flaskehalsen mellom Gardermobanen og Dovrebanen og gir sammenhengende dobbeltspor. Det betyr kortere reisetid og plass til flere avganger.
Nytt dobbeltspor Venjar - Langset (i grått) fjerner flaskehalsen mellom Gardermobanen og Dovrebanen og gir sammenhengende dobbeltspor. Det betyr kortere reisetid og plass til flere avganger.

Tett på naboer og jernbane

I høst inngikk Bane Nor kontrakt med entreprenør NCC Norge AS om å bygge ut den første delstrekningen, og kontraktssummen er på 1,625 milliarder kroner.

Kontrakten omfatter ca. fire kilometer med nytt spor parallelt med eksisterende spor fra Venjar til Eidsvoll stasjon, slik at det blir dobbeltspor på strekningen. Dagens spor skal fornyes.

Nord for Eidsvoll stasjon skal det bygges ca. fire kilometer med nytt dobbeltspor.

Det skal også bygges en løsmassetunnel på 380 meter, flere jernbanebruer og kulverter og jernbanetekniske tilpasninger på Eidsvoll stasjon. Over én million kubikkmeter masser skal flyttes på anlegget. Utbyggingen skal skje tett på dagens jernbane som skal være i full drift underveis.

- I anleggsfasen vil arbeidet vårt påvirke både naboer og de som passerer forbi anleggsområdet. Vi lover å gjøre vårt aller beste for å være til minst mulig ulempe i anleggsperioden, sa Kilde.

Neste byggetrinn

Hele Intercity-dobbeltsporet gjennom Eidsvoll er 13 km langt og bygges for hastigheter på 200 km/t. Strekningen ligger på Gardermobanen og Dovrebanen. Samlet kostnadsramme for hele utbyggingen er på 6,737 milliarder kroner (2018).

Den andre delstrekningen, er fra Eidsvoll nord til Langset. I oktober ble tre entreprenører kvalifisert og invitert videre i konkurransen.

På denne strekningen skal det bygges 4,5 km med nytt dobbeltspor, en mindre tunnel, tre mindre bruer og Minnevika jernbanebru på 836 meter, som blir Norges lengste jernbanebru. I tillegg skal 1,3 millioner kubikkmeter med masser flyttes i forbindelse med utbyggingen. Bane Nor planlegger å inngå kontrakt med entreprenør våren 2019, med byggestart sommeren 2019. I 2023 åpner denne siste delen av dobbeltsporet, og da er det sammenhengende dobbeltspor fra Oslo S til Kleverud i Stange.