Sju entreprenørbedrifter møtte til anbudsbefaring. Tre kom med tilbud.
Sju entreprenørbedrifter møtte til anbudsbefaring. Tre kom med tilbud.

Entreprenørservice lavest på tre tiltak

Entreprenørservice AS hadde det laveste tilbudet på byggingen av tiltak 3, 4 og 10 i Førdepakken.

Publisert

I alt kom det inn tre tilbud, alle fra lokale entreprenører. Entreprenørservice AS var lavest med 41,8 millioner kroner. Deretter fulgte Magne Hafstad AS med Røyseth Maskin AS tett bak på pris.

Nå starter arbeidet med å kontrollregne tilbudene og sjekka at all dokumentasjon er vedlagt, før Vegvesenet tar en endelig beslutning om hvem som får oppdraget.

- Etter fremdriftsplanen blir kontrakten med entreprenøren signert i løpet av januar. Anleggsarbeidet vil trolig starte i februar, sier byggeleder Trond Arild Austgulen.

Navn på tilbyder    Tilbudssum
Magna Hafstad AS          44.403.949,00
Entreprenørservice AS 41.788.597,00
Røyseth Maskin AS        44.617.604,00

Det er tiltak 3,4 og 10 i Førdepakken som Entreprenørservice var lavest på.

Les om hva som skal gjøres på tiltakene når kontrakten er signert (vegvesen.no).