Konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen AS (t.h.) og Øivind Solbakken, adm. direktør Bertel O. Steen Eiendom AS er godt fornøyde med kjøpet. Tomten i Nils Hansens vei 9 på Bryn i Oslo gir selskapene muligheter for utbygging av både bilanlegg, kontorlokaler og kanskje også boliger.
Konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen AS (t.h.) og Øivind Solbakken, adm. direktør Bertel O. Steen Eiendom AS er godt fornøyde med kjøpet. Tomten i Nils Hansens vei 9 på Bryn i Oslo gir selskapene muligheter for utbygging av både bilanlegg, kontorlokaler og kanskje også boliger.

Bertel O. Steen kjøper eiendom på Bryn

Bertel O. Steen AS har gjennom sitt datterselskap Bertel O. Steen Eiendom AS kjøpt eiendommen Nils Hansens vei 9 på Bryn i Oslo.

Publisert

Hensikten er å erstatte dagens forhandleranlegg på Ensjø og Økern som er leide lokasjoner.

Tomten på Bryn ligger mot hovedfartsåren rv150/E6, like etter utløpet av Brynstunnelen i nordgående retning. Tomten på ca. 12 dekar har vært eid av Gustav Thrane-Steen i en årrekke.

- Bertel O. Steen Eiendom har et uttalt mål om å vokse innen eiendom og å eie strategisk beliggende forhandleranlegg for konsernets bilvirksomhet. Vår plan er å føre opp et moderne bilanlegg, tilpasset kommunens forventninger til bymessig utvikling av tomten og av Bryn som område, i tillegg til et større kontorvolum og kanskje også boliger. All bygningsmasse vil bli nøye tilpasset stedets topografi og prosjektert på en slik måte at vi leder an i transformasjonen av Bryn, den delen som ligger på østsiden av dagens E6, sier Bjørn Maarud, konsernsjef i Bertel O. Steen AS.

- Vi har hatt en fin prosess i forbindelse med handelen, der både selger og vi som kjøper, er godt fornøyde med avtalen. Med tanke på at Gustav Thrane-Steen har hatt sitt virke i bilbransjen gjennom alle år, er det særlig hyggelig at tomten blant annet skal benyttes til et fremtidsrettet bilanlegg, sier Øivind Solbakken, adm. direktør i Bertel O. Steen Eiendom AS.

Bertel O. Steen går nå inn i en reguleringsprosess og vil komme tilbake med informasjon om byggets omfang, hvilke av konsernets merker som skal være representert her og forventet ferdigstillelse:

- Hittil har vi hatt fokus på å sikre distribusjonen av Bertel O. Steens produkter i Oslo, samtidig som vi ønsker å utvikle eiendom knyttet til konsernets kjernevirksomhet og til andre formål, sier Maarud.

Bertel O. Steen Eiendom overtar eiendommen i desember 2018.