SAMARBEID: Fra venstre: Asle Gjøstein Resi Stikningsansvarlig, Tom Paulsen VDC-ansvarlig, Anders Bodeng Forretningsutvikler-BIM i Veidekke anlegg & Malthe Slemming Country Manager i Dalux.
SAMARBEID: Fra venstre: Asle Gjøstein Resi Stikningsansvarlig, Tom Paulsen VDC-ansvarlig, Anders Bodeng Forretningsutvikler-BIM i Veidekke anlegg & Malthe Slemming Country Manager i Dalux.

Utvikler BIM-verktøy for anlegg

Dalux og Veidekke utvikler sammen et nytt BIM-verktøy for anleggsbransjen.

Publisert

Dette kommer som en følge av krav fra Nye Veier. Utviklingen har skjedd over en periode de seneste 18 månedene, og løsningen skal bidra til digitaliseringen av norske anleggsplasser.

Det er benyttet programvaren Dalux Build som fra tidligere benyttes av Veidekke til å digitalisere arbeidsprosesser på byggeplasser i hele Norge. Den nye løsningen er spesielt tilpasset behovene på anleggsplasser. For eksempel virker den offline og støtter både kart, tegninger og BIM. 

- Vårt mål med dette utviklingssamarbeidet er å bidra til utvikling av en løsning som er tilpasset anleggsvirksomhet. Med spisskompetanse i Veidekke Anlegg sin stikningsavdeling, med Asle Gjøstein Resi i front, har vi blant annet bidratt med konstruktive innspill mtp. koordinatsystemer, brukerflate og funksjoner, sier Forretningsutvikler - BIM i Veidekke Anlegg Anders Bodeng.

Fokus på HMS og KS

Utviklingssamarbeidet mellom Dalux og Veidekke er gjennomført i forbindelse med veiprosjektet E6 Arnkvern – Moelv. Her er innspill fra forskjellige faggrupper løpende blitt vurdert, og forslag til løsninger er blitt testet i praksis. To av fokusområdene har vært å forbedre prosesser innenfor HMS og KS ved bruk av digitale virkemidler. Det betyr blant annet at vernerunder på prosjektet er blitt gjennomført med digital rapportering, og oppgavestyring ved bruk av en app på mobiltelefoner og nettbrett.

- Det tette samarbeidet med Veidekke, kombinert med de digitale ambisjonene på E6 Arnkvern – Moelv, har gitt anledning til at vi har fått utviklet nye digitale verktøy som kan bidrag til mer, bedre og billigere vei. Det har vært lærerikt og meget inspirerende å nå dit vi er i dag, sier Country Manager for Dalux i Norge Malthe Slemming.

Tegninger og BIM

I tillegg har partene forsøkt å finne nye løsninger på hvordan man på en enkel måte kan få oppdaterte tegninger og BIM-modeller helt ut i hånden på de som bygger ny vei. Her har hovedutfordringen vært at anleggsprosjekter dekker mye større geografiske områder enn byggeprosjekter, og at navigering i en app derfor kan være vanskelig. En løsning har vært å georeferere tegninger og BIM-modeller, som betyr at man enkelt ved hjelp av GPS-sporingen på telefonen får angitt sin posisjon.

Powered by Labrador CMS