Illustrasjonsfoto av sporarbeider på Oslo S,
Illustrasjonsfoto av sporarbeider på Oslo S,

Driften konkurranseutsettes i ti områder

Mer jernbane for pengene er målet når Bane Nor SF deler jernbanenettet opp i ti kontraktsområder der drift og vedlikehold konkurranseutsettes.

Publisert

Jernbanereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2015, forutsetter at Bane Nor konkurranseutsetter drift og vedlikehold så snart forholdene ligger til rette for det.

Som en del av forberedelsene til konkurranseutsetting har statsforetaket besluttet å inndele drift og vedlikehold av jernbanenettet i ti kontraktsområder.

- For Bane Nor har det vært viktig å komme frem til en sammensetning av og en rekkefølge på kontraktene som ivaretar våre behov, samtidig som vi tar hensyn til innspillene fra leverandørene. Vi har blant annet vurdert områdenes kompleksitet, antall tog som kjører på strekningene, tidspunkt for innføring av signalsystemet ERTMS på de ulike banene, geografisk spredning av kontraktene, samt datakvaliteten på infrastrukturen, sier Gorm Frimannslund, som er konsernsjef i Bane Nor.

(Teksten fortsetter under bildet)

Sørlandsbanen først ut

Plan for konkurranseutsetting: Alle ti kontraktsområder skal etter planen være konkurranseutsatt innen 1. januar 2027. Prekvalifiseringen for Sørlandsbanen vil etter planen starte 1. juli 2021 med kontraktsignering 1. mars 2022.
Plan for konkurranseutsetting: Alle ti kontraktsområder skal etter planen være konkurranseutsatt innen 1. januar 2027. Prekvalifiseringen for Sørlandsbanen vil etter planen starte 1. juli 2021 med kontraktsignering 1. mars 2022.
Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.
Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Etter en helhetsvurdering har Bane Nor kommet frem til at Sørlandsbanen mellom Neslandsvatn og Stavanger blir det første området som konkurranseutsettes.

Strekningen har en kombinasjon av gammel enkeltsporet jernbane, moderne dobbeltspor, nyere godsterminaler, prosjekter, samt Arendalsbanen.

- Prekvalifiseringen for Sørlandsbanen vil etter planen starte 1. juli 2021 med kontraktsignering 1. mars 2022. Prekvalifisering på kontraktsområde Vestlandet, som er nummer to, skal gjennomføres i andre kvartal 2022 med planlagt kontraktsignering 1. januar 2023. Alle kontraktsområdene skal etter planen være konkurranseutsatt innen 1. januar 2027, sier Frimannslund.

Fem års kontrakter

Lengden på drift- og vedlikeholdskontraktene er fem år med opsjon på ytterligere to år.

Ti kontraktsområder: Jernbanen deles i ti kontraktsområder hvor drift og vedlikehold konkurranseutsettes. For Bane Nor har det vært viktig å komme frem til en sammensetning av og en rekkefølge på kontraktene som ivaretar Bane Nors behov, samtidig som man tar hensyn til innspillene fra leverandørene.
Ti kontraktsområder: Jernbanen deles i ti kontraktsområder hvor drift og vedlikehold konkurranseutsettes. For Bane Nor har det vært viktig å komme frem til en sammensetning av og en rekkefølge på kontraktene som ivaretar Bane Nors behov, samtidig som man tar hensyn til innspillene fra leverandørene.

- De to første årene vil det blir lagt ut ett kontraktsområde årlig. Deretter vil det bli utlyst to kontrakter årlig slik at det blir en jevn rullering av kontraktsområdene. Bane Nor vil fortsatt ha full kontroll over infrastrukturen selv om det blir flere leverandører som utfører drift og vedlikehold, sier Frimannslund.

Oslo-området skal legges ut til slutt:

- Jernbanen er et sammensatt system hvor alle deler må fungere godt sammen for at vi skal kunne levere en sikker og punktlig trafikkavvikling. Oslo som er det mest komplekse kontraktsområdet, legges ut til slutt, sier Frimannslund.

Spordrift AS overtar områdene først

Spordrift AS, som er et heleid aksjeselskap for produksjon av drift og vedlikehold i Bane Nor, skal være etablert 1. juli 2019.

Fra denne datoen overtar selskapet drifts og vedlikeholdsoppgavene for alle kontraktsområdene frem til de konkurranseutsettes.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS