Ber om revurdering: NLF-direktør Geir A. Mo har lenge pekt på at prestisjeprosjektet med ferjefri E39 fører til vanvittige kostnader, uten at det nødvendigvis er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

E39-applaus fra lastebileierne

Lastebileierne støtter Vegdirektoratets avgjørelse om å gjøre en ny analyse om fergefri E39.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

NLF-direktør Geir A. Mo har lenge pekt på at prestisjeprosjektet med ferjefri E39 fører til vanvittige kostnader, uten at det nødvendigvis er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

– Ferjefri E39 bør utsettes en generasjon eller to, sier NLF-direktør Geir A. Mo i en pressemelding.

Myndighetene har vedtatt å bruke flere hundre milliarder kroner på å gjøre kystveien E39 ferjefri. NLF mener derimot at pengene heller bør brukes på å ruste opp vegene mellom ferjeleiene, samtidig som det innføres flere avganger.

Tvil om samfunnsnytten

NRK meldte denne uken at Vegdirektoratet har bestilt en analyse som vurderer den samfunnsøkonomiske gevinsten ved nettopp å innføre høyfrekvente ferjeavganger i stedet for ferjeavløsning gjennom kostbare broer og tunneler. Det er spesielt prosjektet ferjefri E39 som har fått varsellampene til å lyse i direktoratet.

– Politikerne må kjenne sin besøkelsestid. Det mest fornuftige vil være å skrinlegge planene for ferjefri E39 og heller bruke midlene på andre prosjekter som gir bedre uttelling både økonomisk og trafikksikkerhetsmessig, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Powered by Labrador CMS