Redaktør i Anlegg&Transport, Klaus Eriksen.
Redaktør i Anlegg&Transport, Klaus Eriksen.

Ingen julefred

Redaktør Klaus Eriksen i Anlegg&Transport kommenterer konfliktnivået i Anleggsbransjen.

Publisert

KOMMENTAR: Deler av anleggsbransjen gikk dessverre ingen fredfull jul i møte. Det er faktisk tvilsomt at inngangen til helligdagene har vært mer konfliktfylt enn nå.

Situasjonen mellom flere av de store offentlige byggherrene og en rekke entreprenører virker å være på bristepunktet. Det flommer over av krangler, dårlig kommunikasjon, erstatningskrav, advokater, beskyldninger, meklinger, forlik, domsavsigelser, «you name it». Konfliktene gjelder flere typer prosjekt, men spesielt veibygging er toneangivende.

Så langt har det gått at foreningene Bygg21, Norsk kommunalteknisk Forening og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) arrangerte «Konferanse om konfliktløsning» i slutten av november.

215 navn sto på deltakerlisten til konferansen i Næringslivets Hus. De fleste store entreprenører stilte meget topptungt. Byggherrene var også godt representert, men ikke like topptungt. I tillegg kom titalls advokater, og ironisk nok var også møtelederen (som var aldeles utmerket) jurist.

Konsernleder Tomas Carlsson i NCC AB innledet sitt innlegg med å si at det skal bygges vei, bane og havn for 1000 milliarder kroner i Norge de neste 10 årene, men at man risikerer å bygge 30% for dyrt som en følge av situasjonen vi står i nå.

Multinasjonale NCC har ikke opplevd tilsvarende høyt konfliktnivå i andre markeder, kanskje med unntak av Belgia og deler av Deutsche Bahn.

Mens entreprenørene beskyldes for å lete etter muligheter for etterfakturering, får byggherrene «på pukkelen» for å ikke være villige til å løse problemer underveis, men heller holde igjen sluttoppgjøret og ta sakene rett inn til rettsapparatet når prosjektet står ferdig. Her tas avgjørelser ofte av personer som ikke nødvendig har kompetansen som for eksempel behøves for å forstå geologiske forhold på høyt nivå. Utfallet kan fort bli bingo.

Konferansen ble avrundet med en paneldebatt der det endelig var spor av håp til forsoning. Det er bred enighet om at konfliktnivået er uholdbart høyt, at rotårsakene må adresseres og at det må være en grunnleggende vilje hos alle til å finne løsninger.

Brist på kompetanse trekkes ofte frem som en årsak til problemene. Markedet øker voldsomt, men rekrutteringen av mange nok flinke hoder har ikke hatt samme takt. Endringer i prosjektene tas det ikke tak i underveis, og ofte kulminerer dette i tvister. Til og med advokatene som mange mener er heiagjeng til konflikter, sier de ønsker mindre bråk.

Advokatstanden vil selvsagt ha jobb, men de vil heller involveres tidlig i planleggingen og rydde potensielle utfordringer av veien fremfor å grave skyttergravene dype etter at prosjektene avsluttes.

Tidlig involvering og samarbeids-kontrakter der partene har felles mål er på vei inn i markedet i enkelte prosjekter. La oss håpe dette er en start for bedre utnyttelse av pengene våre. Men det er lang vei å gå.

Klaus Eriksen
Redaktør i Anlegg&Transport