Bidjovagge (merket med rødt) ligger nordvest i Kautokeino kommune i Finnmark, ved grensen til Troms.

Rett til utvinning av gull og kobber

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har tildelt Arctic Minerals ABs datterselskap Arctic Gold AB fire nye utvinningsretter i Norge.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Rettene på til sammen 2,3 km2 er tildelt i Bidjovagge i Kautokeino (Finnmark), og kommer i tillegg til fem utvinningretter som er gitt tidligere i samme område. De ni rettighetene er på til sammen 7,16 km2.

Alle mineralrettighetene er tildelt Arctic Minerals datterselskap Arctic Gold AB.

- Vi ser for oss mellom 100 og 150 arbeidsplasser tilknyttet gruvedriften. For resten av lokalsamfunnet kan dette ganges med tre som følge av ringvirkningene, sier styremedlem i Arctic Minerals, Hanne Markussen Eek, til NRK.

Innhold av gull og kobber

Fakta om gruvedrift i Bidjovagge

Bidjovagge, område i Kautokeino, Finnmark, der det ble utvunnet gull i 1970-75 og 1985-91. Bidjovagge ligger 40 km nordvest for tettstedet Guovdageaidnu, like ved fylkesgrensen mot Troms.

Gruveanlegget var basert på forekomster av gullførende kobbermalm. De første geologiske og geofysiske undersøkelser ble gjort av Bolidens Gruv AB i 1952–53. Konsul Gudleif Holmboe, Tromsø, hadde i 1954 tatt ut 71 mutinger, men disse ble i 1955 ervervet av staten, som ved Kautokeino Kobberfelter startet opp egne undersøkelser.

Feltet ligger i et grønnsteinsbelte i Finnmarksviddas grunnfjellsområdeMalmfeltet som er 2,5 km langt, inneholder fire atskilte malmkropper med flere mindre satellittmalmer på til sammen ca. 3,5 mill. tonn råmalm med gjennomsnittlig 1,8 % kobber og 0,5 g gull per tonn. Den første driftsperioden startet i 1970. I 1974 overtok statsselskapet A/S Sydvaranger Bidjovagge Grube A/S. Året etter ble driftshvile innført pga. fallende kobberpriser på verdensmarkedet. 

Bidjovagge gruver ble i 1984 overtatt av finske Outokumpu Oy, og driften ble gjenopptatt i 1985. I 1985–91 ble det brutt 1,95 mill. tonn malm som gav et konsentrat som inneholdt 24 000 tonn kobber og 6 tonn gull. Gruven ble besluttet nedlagt i 1993 og revet/sanert i 1995.

Kilde: Store norske leksikon

Det svenske selskapet har hatt mineralrettigheter i Bidjovagge siden 2010. En «scoping study» ble gjennomført av finske Outotec samme år.

I denne studien ble det identifisert mineralressurser i klassen «Indicated Resources» på 1,36 mill. tonn med innhold 2,74 gram gull per tonn og 1,21 prosent kobber, samt 40.000 tonn i klassen «Inferred Resources» med innhold 1,7 gram gull per tonn og 1,0 prosent kobber.

Det ble også identifisert 300.000 tonn brutt malm i malmtipper med innhold 1,79 gram gull per tonn og 0,6 prosent kobber.

Hindringer for gruvedrift

Det svenske selskapets ledelse anser at videre prospektering vil avdekke flere mineralressurser i grunnen.

Siden 2013 er imidlertid prosjektet bremset opp av lokal politisk motstand.

- Selskapet er forhåpningsfullt når det gjelder muligheten for at en løsning kan finnes for fremgangsrikt å fortsette med gruveprosjektet, skriver det i en pressemelding.

DMF presiserer i vedtaket om utvinningsrett at dette ikke betyr at Arctic Minerals AB kan foreta utvinningsarbeid før DMF har gitt særskilt tillatelse til dette.

Powered by Labrador CMS