På SnowShow kjøres live demonstrasjon av Tokvams produkter og nyeste løsninger.
På SnowShow kjøres live demonstrasjon av Tokvams produkter og nyeste løsninger.

Samler bransjen til Snowshow

Tokvam inviterer til historiens første Snowshow, et fagarrangement og møteplass for vedlikeholds-entreprenører.

Publisert

Vinter og sne… er kjente strofer for den tradisjonsrike Toten-bedriften Tokvam som inviterer til vinterens Snowshow.

– Dette er en møteplass for de som jobber med snøbrøyting og veivedlikehold i offentlige og private næringer, forteller daglig leder Finn Kristian Tokvam.

Tokvam har i mer enn 60 år vært leverandør og samarbeidspartner til entreprenører som jobber med snøbrøyting og annet type veivedlikehold for kommuner, industri og i privat virksomhet.

Tar ansvar

- Sammen skal vi være best i verden på snørydding, sier daglig leder Finn Kristian Tokvam.
- Sammen skal vi være best i verden på snørydding, sier daglig leder Finn Kristian Tokvam.

Den daglige lederen understreker følgende:

- Dette er en stor og meget viktig gruppe vedlikeholds-entreprenører som tar ansvar og holder store deler av samfunnet gående når det snør og er glatt.

Og så forteller han videre:

- Denne gruppen entreprenører kjennetegnes ved at det er mange små og mellomstore bedrifter og de bruker stort sett traktor, hjullastere eller mindre spesialmaskiner og redskap fra leverandører som Tokvam for å gjennomføre arbeider.

Han peker også på en annen ting som kjennetegner gruppen:

- De faller litt mellom flere stoler i forhold til bransjeorganisasjoner og -foreninger. Dermed er det også mangel på gode møteplasser for denne delen av bransjen.  

Historisk

For å løse utfordringen arrangerer Tokvam historiens første Snowshow, et fagarrangement og en møteplass spesialisert for denne gruppen vedlikeholds-entreprenører.

Showet er spesielt rettet mot entreprenører som hovedsakelig bruker traktor, hjullastere eller mindre spesialmaskiner i vedlikeholdsarbeidet.

- Vi håper å skape en møteplass som skaper samtaler og interaksjon mellom entreprenørene. Veldig ofte fører dette til gjensidig utveksling av ideer og smarte arbeidsmåter, og ikke minst tar bransjer fremover. I tillegg vil det vært eksterne foredragsholdere som snakker om temaer som er spesielt aktuelt for denne gruppen, forteller daglig leder Finn Kristian Tokvam som understreker følgende:

- Sist men ikke minst må en bransje med selvrespekt evne å feire seg selv. Dette blir det gode muligheter til. Festmiddag, konsert, stand-up og noen overraskelser kommer det til å bli. Egenunderholdning forventes også, sier Tokvam.

To-dagers

Arrangementet går over to dager, fredag 22. mars og lørdag 23. mars. Dag 1 gjennomføres i sin helhet i Gjøvik Olympiske Fjellhall og dag 2 ved Tokvam fabrikken.

Det er et tosifret antall tusen som jobber med brøyting i Skandinavia, det er 500 tilgjengelige plasser, så Tokvam håper alle som tar brøyting på alvor melder seg på mens det ennå er mulighet.

- Vår visjon er at Snowshow blir bransjens viktigste møteplass. Vi ser for oss et arrangement hvert annet eller tredje år, sier Finn Kristian Tokvam.