Slik blir Holen skole i Bergen.
Slik blir Holen skole i Bergen.

LAB bygger skole i Bergen

AF Gruppens datterselskap, LAB Entreprenør har etter en pris- og designkonkurranse inngått kontrakt om bygging av nye Holen skole i Laksevåg på oppdrag for Bergen kommune.

Publisert

Prosjektet omfatter barne- og ungdomsskole for 650 elever med idrettshall og uteområder. Dagens to skolebygg erstattes av en samlet og tilgjengelig skole med gode forbindelser mellom ute- og inneområdene. Samlet areal er ca. 9250 m2 BTA.

Prosjektet har høye miljøambisjoner. Nye Holen skole skal blant annet bygges som et nesten-nullenergibygg (nNEB), sertifiseres som Breeam-Nor Excellent, og gjennomføres som fossilfri byggeplass.

LABs tilbud ble av kunden vurdert som best på kriteriene «kvalitet – prosjektkvalitet» og «oppgaveforståelse og gjennomføringsplan».

Kontrakten har en verdi på ca. 303 millioner kroner. Arbeidene skal gjennomføres fra første kvartal 2019 til andre kvartal 2021.