Samferdselsminister Jon Georg Dale.
Samferdselsminister Jon Georg Dale.

Dale vil ha mer for pengene

Har sendt brev til etater og virksomheter med oppdrag om å få ned kostnadene.

Publisert

Arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 er i startfasen. Samferdselsminister Jon Georg Dale sender nå et oppdrag til transportetatene: Nytten av investeringene skal økes, kostnadene skal ned og ny teknologi skal på plass.

- Satsingen på samferdsel fortsetter med full styrke. I kommende Nasjonal transportplan vil regjeringen investere i ny infrastruktur, ta vare på det vi har og ta i bruk ny og moderne teknologi for å skape gode bo- og arbeidsregioner og få varer og tjenester frem til markedet, sier samferdselsministeren.

- Må bli en pionernasjon

Regjeringen har gjennomført flere store reformer i samferdselssektoren. Dette skal ha åpnet for bedre organisering, økt konkurranse, et bedre tilbud til kundene og bruk av ny teknologi.

- Samferdselssektoren er nå godt rustet til å effektivisere innsatsen. I oppdraget til etatene og virksomhetene våre legger jeg vekt på at det skal tas nye grep for å få mer infrastruktur ut av hver samferdselskrone. Norge må blant annet bli en pionernasjon i å bruke digitalisering og ny teknologi – både til å bygge ut og drifte infrastrukturen bedre og med lavere kostnad, men også til å øke kapasiteten i transportsystemet.

Den nye transportplanen for perioden 2022-2033 skal legges frem i 2021. Dagens NTP ble lagt frem våren 2017.

Alle NTP-prosjekter må tåle kritisk blikk

Oppdragsbrevet gjør det klart at alle prosjekter som skal være en del av ny NTP først skal være nøye regnet på, med vekt på å finne frem til optimal bruk av ressursene. I tillegg skal etatene og virksomhetene vurdere hvordan ny teknologi kan effektivisere transportsystemet.

- Vegdirektoratet, Nye Veier, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor skal sommeren 2019 legge frem de første resultatene av dette arbeidet. Jeg er trygg på at kostnadene går ned og at vi får frem gode og innovative løsninger på de høyest prioriterte utfordringene, sier Dale.

Nye regioner

Norge får snart nye og større regioner, med nye oppgaver og utvidet ansvar. Samferdselsministeren sier at de folkevalgte må tidlig inn i arbeidet med ny NTP:

- De nye regionene må gjøre reelle prioriteringer, og finne ut hva slags utfordringer det er viktigst å løse. En god helhet i transportsystemet skaper gode bo- og arbeidsregioner og legger til rette for økt konkurransekraft for norsk næringsliv. Vi har mange utfordringer, og vi må prioritere de løsningene som har størst nytteverdi for folk og næringsliv, og som hjelper oss å nå klimaforpliktelsene Norge har tatt på seg, sier Dale.

Disse har fått oppdragsbrev av Dale: