Generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri er fornøyd med signalene som er kommet fra den tiltredende regjeringen.
Generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri er fornøyd med signalene som er kommet fra den tiltredende regjeringen.

Bergindustrien positiv til ny regjering

Norsk Bergindustri er positive til den nye regjeringen.

Publisert

AT.no tok en prat med generalsekretær Anita Helene Hall om den nye regjerings-sammensetningen der Kristelig Folkeparti (KrF) er nytt medlem og danner regjering sammen med Høyre (H), Fremskrittspartiet (FrP) og Venstre (V). Vår samtale med Hall skjedde kun noen få timer etter at det ble klart at Norge får den første borgerlige flertallsregjeringen siden 1985.

I partilederdebatten på NRK etter at de fire partiene hadde kommet til enighet om å danne regjering sammen, var det rett nok helt andre ting som ble diskutert enn norsk mineralnæring, men i den fremforhandlede regjeringsplattformen finnes det punkter som fanger stor interesse for Norsk Bergindustri.

Forventninger

Noe klokkeklart svar på hvilken betydning den nye regjeringen får for mineralnæringen, hadde vi ikke forventet å få fra Hall så kort tid etter at de fire partiene hadde blitt enige, men hun hadde rukket å danne seg noen meninger.

- Vi hadde ikke forventet å se voldsomme endringer i forhold til slik det har vært de senere årene, men vi ser det er mye interesse rundt næringen. Dette er en næring med stort potensial, og vi forventer bedre rammebetingelser for bergindustrien og mineralnæringen. Alt i alt er vi positive til denne regjeringen, innleder Hall.

Positive signaler

Noe av informasjonen som er kommet ut, er at regjeringen skal evaluere mineralloven med sikte på bærekraftig ressursutvikling. Videre skal det tas grep for å forenkle søknadsprosessen for konsesjonssøknader for å bedre rammevilkårene for mineralnæringen.

- Det er et positivt signal fra regjeringen. At vi kan forenkle søknadsprosessen i forhold til konsesjons- og driftsøknader er noe vi ønsker, men det gjenstår å se hvordan det slår ut i praksis, sier Hall.

Ikke sjødeponi

Hun har også registrert at regjeringen viderefører praksisen med at det ikke skal åpnes for sjødeponi i denne regjeringsperioden (et punkt Venstre fikk gjennomslag de de gikk inn i regjeringen).

- For oss betyr dette bare stillstand, og er hverken pluss eller minus i så måte. Det er greit nok at de viderefører Jeløya-erklæringen på dette punktet, og de har tydeligvis ikke hatt de store diskusjonene rundt dette. Men vårt ståsted er at der sjødeponi er det beste, så ønsker vi dette i fremtiden, sier Hall.

Mineraler på havbunnen

- Regjeringen vil også sikre at miljøhensyn er tilstrekkelig ivaretatt, og det er flott. Det vil vi alle, sier hun videre i oppsummeringen sammen med AT.no.

Hall fremhever også at regjeringen har nevnt havbunnsmineraler i regjeringsplattformen, og selv om dette nok ligger et stykke frem i tid, er det positivt at det nevnes og er på agendaen, påpeker generalsekretæren.