Vi har satt inn flere tiltak for å redusere konsekvensene av kontrakthevingene. Dessverre har vi ikke klart å hente inn alle forsinkelsene, sier konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund.
Vi har satt inn flere tiltak for å redusere konsekvensene av kontrakthevingene. Dessverre har vi ikke klart å hente inn alle forsinkelsene, sier konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund.

Condotte-konkursen: Kostnad 1,6 mrd kroner

Problemene med Condotte har kostet byggherren på Follobane-prosjektet, Bane Nor, 1,6 milliarder kroner.

Publisert

Bane Nor anbefaler ett år lengre utbyggingstid og økt kostnadsramme for Follobaneprosjektet. Forsinkelser og kostnader har oppstått basert på heving av to utbyggingskontrakter med Condotte i 2018, etter at den italienske entreprenøren gikk konkurs.

Gjennom hele 2018 har prosjektet jobbet målrettet for å kunne sikre ferdigstillelse etter opprinnelig plan, men en samlet gjennomgang som nylig ble avsluttet, konkluderer med at dette ikke er realistisk og at prosjektet ferdigstilles i 2022, ett år senere enn planlagt.

På etterskudd

Follobaneprosjektet sett fra Oslo S og sørover.
Follobaneprosjektet sett fra Oslo S og sørover.

- Bane Nor har fulgt opp anleggsarbeidet i Follobaneprosjektet tett i hele 2018 og har satt inn flere tiltak for å redusere konsekvensene av kontrakthevingene. Dessverre har vi ikke klart å hente inn alle forsinkelsene, sier konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund.

Follobaneprosjektet er en del av Intercity-utbyggingen og skal gi 11 minutters reisetid mellom Oslo og Ski (Akershus) når det står ferdig, som er en halvering av reisetiden. Utbyggingen er i skrivende stund 72 % ferdigstilt mot prosjektmål på 79 %.

Hovedårsaken til forsinkelsen er at en av entreprenørene, Condotte, fikk økonomiske problemer i 2017. Dette medførte at Bane Nor besluttet å avslutte samarbeidet med det italienske selskapet i januar 2018. Bane Nor tok umiddelbart hånd om sikkerhetskritisk arbeid, før nye kontrakter ble lyst ut og signert.

Problemene med Condotte har kostet Bane Nor 1,6 milliarder kroner.

Trenger 2,2 milliarder kroner ekstra

I tillegg har arbeid med grunnforholdene på Follobanen vist seg å være mer utfordrende enn forventet. Bane Nor vil be om at kostnadsrammen foreslås økt i forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2019 med 7,7 % fra 28,5 milliarder kroner til 30,7 milliarder kroner (2019-kroner) for å ferdigstille Follobanen.Åpning av Follobanen flyttes fra desember 2021 til desember 2022.

- Det er gjort en stor innsats gjennom hele 2018 med tanke på å ferdigstille prosjektet som planlagt, og å minimere de negative konsekvensene etter at man besluttet å heve kontraktene med Condotte i januar 2018. Styret erkjenner nå at det likevel ikke er realistisk å kunne ta i bruk Follobanen før i 2022, og at prosjektets kostnadsramme bes økt fra 28,5 til 30,7 milliarder kroner for å sikre gjennomføring og ferdigstillelse. På vegne av styret vil jeg på det sterkest beklage de ulemper dette måtte medføre for alle som blir berørt av denne utsettelsen, sier styreleder i Bane Nor, Siri Beate Hatlen.