Slik ser Polarsirkelen Lufthavnutvikiling AS for seg at den nye flyplassen i Nordland kan se ut.
Slik ser Polarsirkelen Lufthavnutvikiling AS for seg at den nye flyplassen i Nordland kan se ut.

Anbudskonkurranse om ny flyplass

Anbudskonkurranse om ny flyplass i Mo i Rana kan lyses ut, bekrefter samferdselsminister Jon Georg Dale. Men statlige penger til prosjektet er ikke avklart...

Publisert

- Regjeringen ønsker et godt flytilbud i hele landet. Ved Mo i Rana i Nordland er det tatt et spennende initiativ for å bygge en ny lufthavn, og Polarsirkelen Lufthavnutvikling ønsker å lyse ut en anbudskonkurranse om bygging. Det bekrefter jeg nå at de står fritt til å gjøre, sier Dale.

Det har vært et sterkt lokalt ønske om en ny lufthavn i Mo i Rana. Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU) har dermed ønsket å lyse ut en anbudskonkurranse om bygging av en ny lufthavn ved Mo i Rana.

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet 5. februar slår statsråd Dale fast at det bare er å «kjøre på».

- I stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018–2029 er det satt av et statlig bidrag til en ny lufthavn ved Mo i Rana i den andre delen av planperioden, det vil si i perioden 2024–2029. Dette betyr at en anbudskonkurranse nå skjer på PLUs egen regning og risiko. Det samme gjelder ved en eventuell byggestart før Stortinget har tildelt midler, sier Dale.

Utbyggings- og driftsmodell for en ny lufthavn ved Mo i Rana er ikke avklart. PLU har ønsket at Avinor skal gi bistand til arbeidet. Samferdselsministeren opplyser at det kan de be om for egen regning.