Hver av de to Volvo R70D-tipptruckene ble døpt av henholdsvis Rahel Hertig og Kirsten Risa. Hertig er daglig leder ved Rekefjord Stone AS, mens Risa er gift med Bjørn Risa, tredje generasjon eier av Risa-gruppen. På bildet er Rahel Hertig i farta med å døpe tipptrucken som bærer hennes navn.
Hver av de to Volvo R70D-tipptruckene ble døpt av henholdsvis Rahel Hertig og Kirsten Risa. Hertig er daglig leder ved Rekefjord Stone AS, mens Risa er gift med Bjørn Risa, tredje generasjon eier av Risa-gruppen. På bildet er Rahel Hertig i farta med å døpe tipptrucken som bærer hennes navn.

Stor maskinoverlevering til Risa-gruppen

Blant de nye Volvo-maskinene var en EC950EL gravemaskin, to EC750 EL gravemaskiner, to R70D tipptrucker og to A60H rammestyrte dumpere.

Publisert

Torsdag 31. januar var en stor dag for både Risa-gruppen og Volvo Maskin. Risa har i flere år driftet steinbruddet i Rekefjord øst, nå overtar selskapet tilsvarende ansvar for bruddet på vestsiden av fjorden i Sokndal kommune i Rogaland.

I forbindelse med utvidelsen inngikk Risa mot slutten av 2018 kontrakt med Volvo Maskin om overlevering av 12 maskiner, blant annet to tipptrucker der hver har kapasitet til å ta 65 tonn nyttelast.

Det er ikke hverdagskost at store anleggsmaskiner døpes, men det skjedde denne torsdagen.

Ansvarlig for dåpen var Rahel Hertig og Kirsten Risa. Hertig er daglig leder ved Rekefjord Stone AS, mens Risa er gift med Bjørn Risa, tredje generasjon eier av Risa-gruppen.

Leveransen består av følgende Volvo-materiell:

  • 2 stk. R70D tipptrucker med 65 tonn nyttelast
  • 2 stk. A60H rammestyrte dumpere med 55 tonn nyttelast
  • 2 stk. EC750EL gravemaskiner på 75 tonn
  • 2 stk. EC480EL gravemaskiner på 53 tonn
  • 2 stk. L350H hjullastere på 55 tonn
  • 1 stk. L220H hjullaster på 35 tonn
  • 1 stk. 95-tonns beltegraver EC950EL

Rahel Hertig la i sin tale vekt på at hun ønsket at maskinene skal sikre at de store steinressursene skal kunne utvinnes på en sikker og god måte. Massene fra Rekefjord holder spesielt høy tetthet, noe som gjør den ettertraktet over hele Europa – ikke minst ved fundamentering av offshore vindmøller.

Utvidet samarbeid

Etter overleveringen og dåpen, ble maskinene fraktet med skip over til bruddet på vestsiden av Rekefjord (Rogaland).
Etter overleveringen og dåpen, ble maskinene fraktet med skip over til bruddet på vestsiden av Rekefjord (Rogaland).

Overleveringen av maskinene markerer også starten på et enda tettere samarbeid mellom Risagruppen og Volvo Maskin.

Rahel Hertig, daglig leder ved Rekefjord Stone AS, ved tipptrucken som bærer hennes navn.
Rahel Hertig, daglig leder ved Rekefjord Stone AS, ved tipptrucken som bærer hennes navn.

Nå skal partene sammen ruste seg for utvikling av nye miljøvennlige og samtidig effektive løsninger. I praksis betyr dette at Risa-gruppen og Volvo nå starter en langsiktig satsing som inkluderer utvikling av både teknologi, nye organisatoriske løsninger og kompetanse.

Risas læringssenter på Eikeland gård kommer til å stå sentralt i dette arbeidet.

Maskinene som ble levert i forrige uke har alle den nyeste grønne motorteknologien fra Volvo som tilfredsstiller normen Euro steg IV.

Skal redusere forbruket av drivstoff

En viktig del av leveransen, er et samarbeid mellom Volvo og Risa om å videreutvikle flåtestyringen av maskinene i Rekefjord gjennom Volvos software som sikrer nøyaktig overvåking av drivstofforbruk og jobbeffektiviteten.

- Målet er å oppnå ytterligere reduksjoner i drivstoff-forbruk og dermed enda lavere utslipp av klimagasser. På Eikeland gård vil nå Volvo bidra med teknisk utstyr, instruksjonsmateriell og maskiner. Gården vil bli et kompetansesenter for personell fra både Risa og Volvo. Nå skal vi virkelig sette fart på utviklingen mot en grønnere anleggssektor, sier Svein Bø, daglig leder for Rental.one (tidligere Risa Service).

Det er Rental.one som forvalter Risa-gruppens maskinpark.

Også administrerende direktør i Volvo Maskin AS, Gunnar Thorud var fornøyd med overleveringen:

- Det var en viktig dag da leveransen ble et faktum. Alt var på plass som planlagt og maskinene er allerede i drift. Vi gleder oss til fortsettelsen og setter stor pris på den innovative og ekspansive holdningen som Risa-gruppen bidrar med i samarbeidet vårt, sier Thorud.