Fossilfri byggeplass: Klimapilotene fikk omvisning på Nordseter skole av Undervisningsbyggs miljørådgiver Bodil Motzke, til venstre. I bakgrunnen, en gravemaskin som går på biodrivstoff.
Fossilfri byggeplass: Klimapilotene fikk omvisning på Nordseter skole av Undervisningsbyggs miljørådgiver Bodil Motzke, til venstre. I bakgrunnen, en gravemaskin som går på biodrivstoff.

​Skal dele kunnskap om fossilfri byggeplass

Fire engasjerte klimapiloter skal besøke elever i Osloskolen for å sette miljøet på timeplanen.

Publisert

Nå har klimapilotene vært på Undervisningsbyggs byggeplass på Nordseter skole for å lære om de miljøvennlige løsningene i dette prosjektet.

Klimapilotene er et samarbeidsprosjekt mellom Klimaetaten og Utdanningsetaten, og er inspirert av Oslo som europeisk miljøhovedstad i 2019.

Nylig var de ferske klimapilotene på besøk på byggeplassen til Nordseter skole i bydel Nordstrand for å lære mer om fossilfri byggeplass. Kunnskapen skal de dele med elevene i Osloskolen når de etter hvert reiser rundt og holder foredrag.

Nordseter skole først ut

Miljørådgiver Bodil Motzke i Undervisningsbygg forteller at Nordseter skole er Undervisningsbyggs første prosjekt som har stilt krav om fossilfri byggeplass.

Det betyr at tradisjonelle dieseldrevne maskiner hovedsakelig er erstattet med anleggsmaskiner på biodrivstoff, som gravemaskiner, boreriggen til etablering av brønner til varmepumpen, samt fasadelifter.

Riveroboten for innvendig rivearbeid var elektrisk. Dette rehabiliteringsprosjektet har også montert solceller i fasaden, og etter hvert monteres det solceller også på tak. Disse kobles til fortløpende og kan levere solstrøm til byggeplassen.

Skal besøke 50 skoler

Før Klimaløftet i Osloskolen i det hele tatt har startet, har hele 50 skoler meldt interesse for å få en klimapilot på besøk.

Klimapilotene er alle fulltidsstudenter, og gjør jobben som klimapilot, på deltid. Det blir et til to skolebesøk på hver av dem i uka. Prosjektleder Elisabet Molander i Klimaetaten, får ikke fullrost de fire klimapilotene.

- De er alle sammen gode ambassadører for miljø, og de har glede og evne til å holde engasjerende foredrag for elevene, sier hun.

Klimapilotene er Hauk Are Fjeld, Ole Erik Lunder, Emilie Hernes Vereide og Ingrid Holtan Søbstad.

Fakta fossilfri byggeplass på Nordseter:

  • Det ble benyttet biodrivstoff på gravemaskin og traktorer ved graving av bunnledning
  • Riveroboten for innvendig rivearbeid var elektrisk
  • Boreriggen til grunnbrønner til varmepumpen benyttet biodrivstoff
  • Fasadelifter benyttet biodrivstoff
  • Elektrisk oppvarming
  • Nordseter skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med plass til 1200 elever. Et nytt bygg er allerede ferdigstilt, mens det eksisterende bygget totalrehabiliteres og får solceller i fasade og tak, varmepumpe og nytt ventilasjonsanlegg. Ferdigstilles til skolestart høsten 2019.