Betongdekket på E6 mellom Jessheim Nord og Mogreina stammer fra 1989, da det ble bygget ny E6 på strekningen.

I løpet av de siste ti årene har betongdekket «sprukket opp vesentlig». Det er derfor behov for å utbedre strekningen med betongdekke mellom Jessheim Nord og Mogreina. Etter utbedringen vil strekningen få asfalt slik som tilstøtende E6-strekninger har.

Lyst ut på Doffin

Statens vegvesen har lyst ut konkurransen om å skifte ut betongdekket med asfalt på databasen for offentlige innkjøp som heter Doffin.

Firmaer som ønsker å gjennomføre jobben må levere tilbud innen 20. mars klokken 12.00.

Statens vegvesen regner med at arbeidene med å skifte ut betongdekket vil starte i løpet av mai 2019.

Gjøres over to sesonger

I gjennomsnitt kjører ca. 22.000 trafikanter hver dag på E6 mellom Jessheim nord og Mogreina. E6-trafikken må ledes bort fra kjørebanen hvor det pågår arbeid med å skifte ut betongstrekningen.

Det skal brukes to sommersesonger til å gjennomføre utskiftingen av dekket på strekningen.

For å minimere trafikkulempene, er det lagt opp til at trafikken i begge kjøreretninger på E6 går som tofeltstrafikk på sørgående E6-løp forbi anleggsområdet. Det er lagt til grunn at trafikken går som toveistrafikk i sørgående kjørebane i sommersesongen fra 2. påskedag til 31. oktober, mens trafikken i vintersesongen fra 1. november til 2. påskedag går på fire felt.

For å minimere trafikkulempene har Statens vegvesen lagt til grunn at arbeidene foregår i følgende faser:

  1. Området ved Hauerseterkrysset.
  2. Fra sørenden ved Jessheim nord til Hauerseterkrysset.
  3. Fra Hauerseterkrysset til nordenden av betongstrekningen ved Mogreina.

Det er lagt opp til at de de to første fasene gjennomføres i løpet av den første sommersesongen som er 2019, mens arbeidene i den tredje fasen gjennomføres i sommersesongen 2020.