TESTMASKINEN: A60H gikk i omfattende testing i Rana Gruber. Her er en maskin i aksjon med tipping av fordemningsmasse sentralt på anlegget slik at den kan kjøres raskt ut ved sprengning.
TESTMASKINEN: A60H gikk i omfattende testing i Rana Gruber. Her er en maskin i aksjon med tipping av fordemningsmasse sentralt på anlegget slik at den kan kjøres raskt ut ved sprengning.

Volvo-prototype i Rana

STORFORSHEI (AT.no): I desember går sam­­arbeidet mellom Rana Gruber AS og Volvo CE inn i en ny og spennende fase. Da rykker de tre første Volvo R100E stive trucker i Norge inn for hardkjøring i jernmalmprodusentens gruver.

Publisert Sist oppdatert

Og ikke nok med det, også Volvos nye, 90-tonns beltegraver EC950EL er med i testpakka i Rana Gruber.

Riktignok kommer graveren først i midten av neste år. AT.no er neppe langt fra sannheten når vi antyder at den etterlengtede beltegraveren er kommet med i maskinparaden som resultat av det tette test samarbeidet som har pågått mellom partene.

Det hele startet i september 2016. Da rykket Volvo CE inn i gruva med tre nye, prototype testmaskiner av den rammestyrte dumper Volvo A60H.

Satt rett i drift

KOSTNADER: Jernmalmbransjen er syklisk med store pris­svingninger, og derfor er det viktig å fokusere på produksjons­kostnader, sier adm. direktør Gunnar Moe.
KOSTNADER: Jernmalmbransjen er syklisk med store pris­svingninger, og derfor er det viktig å fokusere på produksjons­kostnader, sier adm. direktør Gunnar Moe.

Rana Gruber var godt forberedt for testperioden. Både verksmester Ronny Bringsli (47) og maskinførerne hadde på forhånd fått opplæring av Volvos teknikere, teoretisk og praktisk.

I tillegg var det rutinerte maskinførere som ble satt på oppgaven med å testkjøre de tre nye A60H rammestyrte dumperne. Maskinene ble satt rett inn i transport av malm og gråberg i gruva.

100-TONNER: Fire R100E Volvo tipptrucker skal leveres til Rana Gruber. Maskinene har nyttelast på 95 tonn og blir de første i Norge.
100-TONNER: Fire R100E Volvo tipptrucker skal leveres til Rana Gruber. Maskinene har nyttelast på 95 tonn og blir de første i Norge.
Rana Gruber AS gjennomførte testing av Volvo A60 dumpere i gruva september 2018. Her er maskinførerne Tommy Jensen (t.v) og Andreas Erlandsen ved en A45 og en A60 dumper.
Rana Gruber AS gjennomførte testing av Volvo A60 dumpere i gruva september 2018. Her er maskinførerne Tommy Jensen (t.v) og Andreas Erlandsen ved en A45 og en A60 dumper.

- Avtalen var at Volvo styrte hele testopplegget. Maskinene ble oppkoblet mot Volvos ingeniører på fabrikken slik at de der kunne registrerte dataene på hver maskin direkte. Vår oppgave var å toppe maskinenes lastekapasitet, sette dem inn i tung kjøring og få flest mulig timer på hver maskin på kortest mulig tid, sier verksmester Ronny Bringsli hos LNS som står for maskinservicen i Rana Gruber.

Under hele perioden er han kontaktmann mot Volvo-fabrikken, og han berømmer produsenten for svært grundig og god oppfølging.

God erfaring med dumpere

Rana Gruber har god erfaring med rammestyrte dumpere. I fjor ble blant annet selskapets A40-dumpere erstattet med den nye A45GFX-generasjonen som leveres med fullfjæring.

A40-dumperne vil som kjent heretter inngå som en rime ligere Volvo-utgave uten full fjæring.

- Vår erfaring med fullfjærede A45G-dumpere, er at de er snillere med føreren under transporten og mykere i bevegelsene enn A40. Samme erfaringer har førerne også med de tre nye A60H-dumperne hvor lastekapasiteten på 55 tonn er økt fra 41 tonn hos A45G FS-dumperne. Videre har vi registrert noen forskjeller i kjøremønstret til A60H-prototypetestmaskinene som er utstyrt med Allison girkasse. De har et litt annet girskiftmønster enn A45G-dumperne, men dette har førerne vent seg raskt til, sier Bringsli.

- I gruva gjelder det å tilpasse seg et optimalt kjøremønster og at maskinene går med et motorturtall på 1200-1300 o/min med tippelast. For å få flyt i produksjonen må tippesyklusene sitte i blodet hos førerne. Det hindrer unødig stopp og venting på tømming/lasting. Tomgangskjøring er bannlyst og kuttes automatisk etter 3 minutter, sier han.

Tilbake til fabrikken

Etter testperioden ble alle tre A60H-dumperne hentet tilbake til Volvo-fabrikken i Sverige for full gjennomgang. De hadde da samlet kjørt over 5000 timer.

To av dumperne ble etter fabrikkens gjennomgang 0-stilt, og oppgraderingen ble basert på erfaringer fra testkjøringen. Deretter ble dumperne sendt tilbake til gruva hvor de nå går. Den tredje med Euro 4-motorspesifikasjoner gikk til et annet marked og er senere erstattet av en ny A60H-dumper i Rana Gruber.

- I dag har vi 6000 timer på den ene A60H-dumperen, 4500 timer på den den andre og 3500 timer på den siste, nye A60H vi fikk, sier Bringsli. Alle maskinene er utstyrt med partikkelfilter og SCR-katalysator/AdBlue.

Fokus på produksjons kostnader

- Jernmalmbransjen er svært syklisk, og prisene varierer mye gjennom et produksjonsår. Derfor må vi ha ekstrem fokus på produksjonskostnadene våre, sier adm. direktør Gunnar Moe.

Han viser til at Rana Gruber omsatte for 713,3 mill. kroner i 2017 og hadde et resultat før skatt på 74,3 mill. kroner. Dette var en resultatforbedring på over 137 mill. kroner fra 2016 da bedriften hadde et underskudd på 48,5 mill. kroner.

- Forbedringen til tross, samlet produksjon i 2017 var egentlig ikke så veldig bra. Dette viser at vi har et stort potensial. Videre ser det ut som om vi nå er ute av tidligere produksjonsutfordringer. Etter et bra første halvår ligger 2018 an til å bli et bra år, riktignok avhengig av hvordan prisene utvikler seg resten av året, sier Moe.

Han legger vekt på at Rana Gruber fortsatt vil arbeide målrettet mot en effektivisering av driften. Anskaffelse av de tre nye Volvo R100E stive dumperne som har en netto lastekapasitet på 95 tonn, vil redusere transportkostnadene ytterligere. Dumperne er ventet i desember, og en fjerde truck kommer i 2019.

Spennende skifte

Rana Gruber har liten erfaring med stive dumpere, og skiftet over fra rammestyrte maskiner er imøtesett med stor spenning.

- Det ligger i kortene at vi venter en kostnadsbesparelse pr. transportert tonn når vi for eksempel kan redusere antallet dumpere fra åtte 40-tonnere til fire 100-tonns trucker. Vi har arbeidet med tilrettelegging i bruddet for overgangen ved å forbedre og øke veibredden. Samtidig foregår det en kontinuerlig prosess med å fjerne gråberg og legge til rette for god tilgang til malmforekomstene, sier Moe.

- Er opptrappingen til større maskiner også et ledd i å øke produksjonen ytterligere?

- Vi regner med å holde produksjonen neste år på samme nivå som i 2018, men vi fortsetter med å se på områder hvor det er muligheter for ytterligere forbedring, sier Moe

Rana Gruber driver malmproduksjon over jord, og under jord etter skiverasmetoden. For å sikre tilgangen til malmforekomstene over jord er det en pågående prosess å utvide bredden i bruddområdene for å få tilgang på malmen som ligger dypere.

Gråberg må fjernes og sidene i bruddet sikres mot ras. Samtidig er det hyperviktig å komponere en maskinpark som matcher slik at kapasiteten utnyttes maksimalt. Denne prosessen er på gang med full styrke og gjelder også lastemaskiner.

Nok en oppgave som står for døren, er å forbedre skinnegangen for transport av jernmalmen til Gullsmedvik i Mo i Rana hvor videreforedlingen til jernmalm-konsentrat skjer.