Ruukki lanserer et taksensorsystem, til sine selvbærende takplater, som overvåker snømengden på taket.
Ruukki lanserer et taksensorsystem, til sine selvbærende takplater, som overvåker snømengden på taket.

Sensor overvåker snømengde på taket

Ruukki lanserer et nytt taksensorsystem (Ruukki Roof Sensor) som måler og overvåker snømengden på taket.

Publisert

Før vekten av snøen utgjør en risiko, sender systemet varsler om at snøen må måkes bort.

Ved å fjerne snøen i god tid øker sikkerheten – og ved å kun måke når det er nødvendig, spares både tid og penger.

Mye snø på taket innebærer en sikkerhetsrisiko. For å øke tryggheten for mennesker som for eksempel befinner seg i butikker, flerbrukshaller, industri- eller lagerbygg der selvbærende takplater er benyttet, har Ruukki utviklet et system som gjør det mulig med sikkerhet å vite når taket må måkes.

Taksensorsystemet gir informasjon om forandringer i nåtid og gjør det mulig å handle på riktig tidspunkt, skriver Ruukki i en nyhetsmelding.

Vekten er viktigere enn tykkelsen

Det er vekten av snøen som utgjør risikoen og derfor er det viktigere å vite hvor mye snøen veier enn det er å vite hvor tykt snødekket på taket er.

Dette kan være vanskelig å regne ut manuelt. Det nye taksensorsystemet er ideelt til denne oppgaven og spesielt godt egnet på store takoverflater der snøen legger seg ujevnt.

Slik fungerer det:

Systemet består av to enheter som måler den faktiske snøbelastningen og en radioboks som monteres på takets underside.

Sensorene plasseres der snøen oftest legger seg, og dette avgjøres av en ansvarlig konstruktør hos Ruukki. Sensorene måler belastningen kontinuerlig.

Sensorene er koblet til radioboksen med en kabel, og det er denne radioboksen som fungerer som informasjonskilde.

Brukeren blir varselet når snømengden begynner å nærme seg den forhåndsbestemte grensen. Dette varselet gis på tre ulike måter: alarmlyset i sensoren begynner å blinke når en viss snømengde er nådd, brukeren kan få varselet tilsendt på mobil, og aktuell informasjon kan sjekkes på PC/tablet via et lokalt nettverk.

Ruukkis selvbærende takplate

Samtidig som sikkerheten øker, skal Ruukki Roof Sensor medføre besparelser fordi brukeren unngår å måke taket «unødvendig ofte».

Den nye taksensoren er Ruukkis første system basert på sensorteknikk og kan installeres i alle bygg med Ruukkis selvbærende takplate. Systemet installeres på samme måte både på nye og eksisterende bygg.

Ruukki Construction produserer og selger bygg- og anleggsløsninger til privatpersoner og proffmarkedet.