Slik ser man for seg at den nye flyplassen kan se ut og plasseres i terrenget.
Slik ser man for seg at den nye flyplassen kan se ut og plasseres i terrenget.

Inviterer til møte om flyplassbygging

Stort prosjekt med totalkontrakt. Her blir det blant annet masseflytting i stort omfang. Det er over 40 år siden sist en regional stamflyplass ble bygget i Norge.

Publisert

5. februar 2019 ga samferdselsminister Jon Georg Dale klarsignal til konkurranse om bygging av ny flyplass på Helgeland.

Det skjedde gjennom to brev, ett til Polarsirkelen lufthavnutvikling (PLU) om beslutningen og ett til Avinor med henstilling om å yte bistand til PLU.

- Dette betyr at regjeringen virkelig forplikter seg til realiseringen av det viktigste tiltaket for å skape vekst på tvers av bransjer og kommunegrenser i vår region, skriver PLU på nett 6. mars 2019.

Planene er på plass

Ny lufthavn i Mo i Rana

  • Lengde rullebane: 2400 m, som åpner for direktefly til/fra hele Europa.
  • Masseflytting: ca. 5 millioner faste m3
  • Bygningsmasse: ca. 10.000 m2
  • Adkomstvei fra E12: ca. 2,2 km samt lokale veier

Polarsirkelen lufthavnutvikling har byggherreansvaret for den nye flyplassen og arbeider nært sammen med Rana kommune i forberedelsene til den store investeringen. Kommunedelplan og reguleringsplan er for lengst vedtatt. Regulert område ved E12 like øst for Mo i Rana (Nordland), er i ferd med å bli ervervet.

Konsesjonssøknad er etter høring overlevert fra Luftfartstilsynet til Samferdselsdepartementet med positiv innstilling.

Et eget prosjektteam har i lengre tid jobbet med å oppdatere prosjektplaner og kalkyler og forberedelse av et konkurransegrunnlag.

Mye flytting av masser

PLU skal avholde en leverandørkonferanse i Oslo torsdag 21. mars klokken 10.00 til 14.00, på The Salmon på Tjuvholmen i Oslo, der man inviterer til informasjon og dialog om konkurransen.

Les mer om, og meld deg på, konferansen på denne siden. Påmeldingsfrist: 20. mars 2019, før klokken tolv.

Deretter blir det lyst en anbudsrunde på en totalkontrakt.

- Vi har hentet mye erfaringer fra Nye Veier AS, det statlige selskapet som de siste årene bygger ut veiprosjekt raskere og til lavere kostnader enn vi for få år siden trodde var mulig. Flyplassprosjektet vil ha store likheter med et veiprosjekt. Prosjektet består av mye masseflytting, etablering av rullebane, tilhørende veisystem og infrastruktur samt bygg og tekniske anlegg, opplyses det fra PLU.