Arkivbilde fra rasteplass i Tyskland 2009.
Arkivbilde fra rasteplass i Tyskland 2009.

Mangler 400.000 sikre hvileplasser

En undersøkelse utført for EU-kommisjonen viser at det er stor mangel på forutsigbare og sikre hvileplasser i EU for yrkessjåfører som må stoppe for pålagt hvil.

Publisert

Undersøkelsen viser at på hvileplasser med oppstilling for vogntog, varierer servicetilbudet og sikkerheten sterkt. Verst er sikkerheten naturlig nok i områder som i utgangspunktet ikke er beregnet for hvil.

Det lave tilbudet av parkerings-muligheter langs hovedveiene i EU-området, fører til overfylte rasteplasser.

Her står vogntog med sovende sjåfører også i innkjøringen og utkjøringen fra plassen, fordi det er fullt inne på selve området.

Dette er veldig trafikkfarlig og i tillegg gir det et høyt stressnivå for sjåførene som blir nødt til å sove mens de håper de ikke blir en del av en alvorlig trafikkulykke.

Det går an å forhåndsbestille parkeringsplasser på sikre oppstillingsplasser med gode servicetilbud; men undersøkelsen viser at det er vanskelig å finne slike plasser som er ledige. I tillegg er det usikkert om man faktisk får plass som bestilt når man kommer til parkerings-området for å hvile.

EUs løsning på problemet er (som vanlig) å nedsette en ekspertgruppe. Denne skal blant annet se nærmere på funnene i undersøkelsen og forslagene i rapporten til forbedringer.

Et forslag er å innføre «EU-parkering» gradert i tre nivåer som skal vise hvor sikkert, og bra servicetilbud, de forskjellige parkeringsområdene etter veiene i Europa har. Disse er gradert som Bronse (lavt nivå), Sølv (middels) og Gull og Platina (høyt nivå). Høyere nivå betyr høyere sikkerhet og bedre fasiliteter.