E6 Kvithammar - Åsen i Trøndelag.
E6 Kvithammar - Åsen i Trøndelag.

Valgte Hæhre til stor E6-kontrakt

Nye Veier har valgt en sammenslutning med Hæhre Entreprenør i spissen til konkretiseringsfasen på E6 Kvithammar - Åsen i Trøndelag.

Publisert

Nye Veier AS har besluttet at det er Hæhre Entreprenør AS og rådgiverne Dr. Ing. A. Aas Jakobsen Trondheim AS og Sweco Norge AS som går videre til konkretiseringsfasen for bygging av E6 mellom Kvithammar og Åsen.

Les mer om hvem som var med i konkurransen - og om entreprenøren som trakk seg - her.

Kontrakten er forventet å bli på ca. fire milliarder kroner.

Fire doble tunneler

Den 19 km lange strekningen bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Prosjektet inkluderer fire tunneler, alle med doble tunnelløp. Blant dem er Forbordsfjelltunnelen som vil bli Midt-Norges lengste tunnel (7,8 km).

- Strekningen mellom Kvithammar og Åsen er blant våre høyest prioriterte strekninger. Vi legger ny E6 utenom det trange og rasfarlige Langstein, noe som betyr at sikkerheten på veien blir betydelig bedre, sier Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Trøndelag.

Fem års byggetid

Sammen med Nye Veier, berørte kommuner og andre interessenter, skal Hæhre Entreprenør og gruppen med rådgivere gjennom integrert samhandling utvikle, optimalisere og utarbeide reguleringsplan for E6-utbyggingen før byggestart av totalentreprisen.

Det foreligger kommunedelplan på strekningen.

- Vi trekker inn entreprenøren tidlig i prosessen, fordi vi mener det gir merverdi for samfunnet, blant annet i form av kortere tid mellom planprosess og byggefase, og utstrakt dialog mellom entreprenøren, kommune og befolkning. Dette er kjernen av Nye Veiers gjennomføringsmodell, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

Følgende prestasjonsmål er fastsatt for E6 Kvithammar-Åsen:

  • Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.
  • Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering.
  • Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsperioden.
  • Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.
  • Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag.

Nye Veier tar sikte på byggestart i siste halvdel av 2020 og veien skal etter planen være ferdig i 2025/2026.