Betongfagdagen 2019 hadde rekordstore 110 deltakere i betonghovedstaden i nord, Narvik.
Betongfagdagen 2019 hadde rekordstore 110 deltakere i betonghovedstaden i nord, Narvik.

Rekord for Betongfagdagen

21. mars 2019 ble Betongfagdagen arrangert i Narvik med rekordstort oppmøte.

Publisert

AT.no fikk tilsendt denne rapporten fra rådgiver Guro Rue Johnsen i Kupa (Kunnskapsparken Nord):

Betongfagdagen 2019 hadde rekordstore 110 deltakere i betonghovedstaden i nord, Narvik. Betongfagdagen 2019 er blitt til gjennom et godt samarbeid mellom bransjeaktørene og Betongklyngen N3C.

Deltakerne fikk presentert et variert og spennende program om verdens mest brukte byggemateriale, betong. Grete Rolandsen fra Multiconsult (og leder i NB Narvik) og Espen Kurås fra Fabeko ønsket velkommen. Scenen ble så overlatt til årets møteleder, Tommy Cielicki som i sin tid var med å etablere Betongfagdagen.

Trine Kanter Zerwekh fra Turistvegseksjonen i Statens vegvesen presenterte prosjekt «Nasjonale turistveger» som er Norges største turistsatsing.

Deretter kom en presentasjon fra Hans Petter Mølmen i Kværner med bilder av «Øymerd prosjektet». Dette er en 120 x 105 meter havfarm-konstruksjon i betong, tenkt for utsatte kystområder. Et meget flott design, og hvor Kværner sin betongkompetanse fra olje og gass er med i prosjektet som er konsesjonssøkt.

Videre holdt Knut Grefstad fra bruseksjonen i Vegdirektoratet et lærerikt og spennende foredrag om «Bæreevneklassifisering av bruer i riks- og fylkesvegnettet». Etter Knut holdt Karla Hornbostel fra SVV/Vegdirektoratet et interessant innlegg om betongrehabilitering av bruer ved hjelp av nye metoder.

Betong og miljø er et svært viktig tema i dagens sirkulærøkonomiske samfunn. Dan Arve Juvik fra Mapei presenterte ulike Mapei-produkter som gjør det mulig å begrense eller fjerne deponering av betongrester og avfall fra betongproduksjon, for eksempel Re-Con Zero.

Deretter holdt Kjell Skjeggerud fra Norcem/Heidelberg Cement et meget spennende og interessant foredrag om hva Norcem gjør for å redusere karbonutslippet for betongprodukter.

- Betong er et miljøvennlig produkt, og verden greier seg ikke uten det, sa Skjeggerud blant annet.

Karbonatisering, karbonfangst, lagring og gjenbruk, økt bruk av bioberensel er noe av tiltakene Norcem jobber med for å få ned CO2-avtrykket.

Etter lunsj og mingling var neste tema «Betong i kaldt klima». John Erik Reiersen fortalte hvordan økt bruk av betongelementer og industriell bygging, både bidrar til økt innovasjon, effektivitet og mulighet for bygging i kaldt klima. Geir Frantzen fra KUPA/Betongklyngen N3C, orienterte om betongklyngen og prosjekter hvor det jobbes med å utvikle et verdensledende innovasjon- og kompetansemiljø på betong i kaldt klima. Geir orienterte om pågående prosjekter og at det jobbes med en modell for idefangst og idebearbeiding.

Andreas Sjaastad fra Veidekke Entreprenør og Yngres betongnettverk, fikk sammen med Lasse Trøyte i Multiconsult æren av å avslutte Betongfagdagen. Utrolig spennende foredrag om YBNs aktiviteter og hvilke jobbmuligheter som finnes innen betongbransjen.

- Betong er et materiale med uante muligheter, sa Sjaastad.

PS: Arrangør var Norsk Betongforenings lokalgruppe i Narvik og Norsk forening for betongrehabilitering. Betongklyngen N3C har bistått i planlegging og gjennomføring av arrangementet, og inviterte også sine medlemmer til samlingen.

AT.no takker for denne rapporten fra Guro Rue Johnsen i Kupa (Kunnskapsparken Nord).