De flere hundre transportene med vindturbindeler er i gang på Fosen.
De flere hundre transportene med vindturbindeler er i gang på Fosen.

800 større transporter til vindpark

Stor transportoperasjon på Fosenhalvøya i Trøndelag.

Publisert

Storheia vindpark i Trøndelag, som vil være Norges største når den står ferdig i 2019, vil bestå av 80 turbiner med en samlet produksjon på ca. 1 TWh. Transporten av deler fra Monstad kai til Storheia startet opp 1. april 2019.

Dette er en betydelig logistikkoperasjon som består av nesten 800 større transporter, hvorav 640 vil foregå med politieskorte.

I to år har det vært arbeidet med veier, turbinfundamenter og annen infrastruktur i Storheia vindpark. Nå er turen kommet til å montere turbiner.

Det er mye tungt og langt som skal transporteres opp i vindparken. Det er ca. 15 km fra Monstad kai til avkjørselen fra fylkesvei 715 til Storheia vindpark.

Umulig å passere bakfra

Fakta om Storheia vindpark.
Fakta om Storheia vindpark.

Transportene av turbindeler vil foregå i tidsrommet fra klokken 18 til 3, mandag til lørdag. Disse dagene er det planlagt tre transporter med oppstart fra Monstad klokken 18, 21 og 1.

Politiet regner med at turen vil ta ca. 45 minutter. To politibiler vil kjøre foran transportene for å varsle og signalisere at det er nødvendig å kjøre til siden for å gi plass.

Det vil ikke være mulig å passere transportene bakfra. Transportene vil foregå frem til midten av august 2019. Det vil ikke bli kjørt på søndager og øvrige helligdager.

Tilsvarende transporter gikk fra Monstad kai til Roan vindpark sist vår og sommer uten komplikasjoner eller hendelser av noen art, meldes det fra Fosen Vind.

Erfaringene fra denne operasjonen og samarbeidet med politiet og transportøren bringes nå inn i arbeidet med å frakte turbiner til Storheia vindpark.