Hvis EUs veipakke innføres slik den foreligger i dag, vil både sjåfører og biler måtte returnere til opphavslandet minst en gang i måneden. Bildet er sendt ut av NLF i forbindelse en pressemelding med detaljer om vedtaket i EU-parlamentet og kommentarer fra adm. direktør Geir A. Mo rundt dette.
Hvis EUs veipakke innføres slik den foreligger i dag, vil både sjåfører og biler måtte returnere til opphavslandet minst en gang i måneden. Bildet er sendt ut av NLF i forbindelse en pressemelding med detaljer om vedtaket i EU-parlamentet og kommentarer fra adm. direktør Geir A. Mo rundt dette.

Fartsskriver i varebiler og karantene ved kabotasje

Dette er to av mange nye regler stemt frem av EU-parlamentet. Forandringene tar tak i øst-vest-utfordringene i europeisk transportbransje, og skal gjøre konkurransen mer rettferdig.

Publisert

Torsdag 4. april 2019 stemte EU-parlamentet frem et forslag til nye veitransportregler i EU, den såkalte mobilitetspakken.

Det har vært stor motstand mot denne pakken fra de østeuropeiske landene. Blant annet ble det sendt inn over 1500 endringsforslag døgnet døgnet før avstemningen egentlig skulle vært foretatt, slik at denne ble utsatt med noen dager - til 4. april.

I januar 2019 da EU-kommisjonen skulle vedta forslaget, var det store demonstrasjoner i Brussel. Mange hundre østeuropeiske lastebilsjåfører demonstrerte utenfor kommisjonens lokaler.

Etter at Europaparlamentet har sagt sitt, skal forslagene til behandling i Ministerrådet. Parlamentet og Ministerrådet må bli enige før pakkene kan bli endelig vedtatt. Vanligvis blir det kun små forandringer etter at parlamentet først har stemt frem et forslag til nytt regelverk.

Både NLF (Norges Lastebileier-Forbund) og NTF (Norsk Transportarbeiderforbund) er fornøyde med forslaget slik det er nå.

- Totalt sett mener jeg vi kan være fornøyd med dette innholdet. Hvis forslaget blir stående også gjennom forhandlingene i trilogprosessene, har vi fått gjennomslag for langt mer enn det vi ble forespeilet i de inngående forhandlingene, sier NLF-direktør Geir A. Mo i en pressemelding.

Norsk Transportarbeiderforbund er blant annet fornøyd med at kjøre- og hviletidsbestemmelsene ser ut til å bli videreført som i dag, samt at det vil komme krav om digitale fartsskrivere fra 2024.

- Det vil gi myndighetene mye større muligheter for kontroll, sier forbundsleder Lars M. Johnsen i NTF til Frifagbevegelse.no.

Her er de foreslåtte endringene

De positive detaljene (sett fra vesteuropeiske transportbedrifters ståsted) i EUs mobilitetspakke slik den nå foreligger, er mange. Listen under er basert på tilgjengelig informasjon fra EU-parlamentet i skrivende stund.

Kjøre- og hviletid:

  • Ordinær ukehvil etter maksimalt to uker opprettholdes. Denne skal fortsatt tilbringes utenfor kjøretøyet.
  • Man ønsker regler for at sjåfører må returnere til hjemlandet minimum hver fjerde uke.

Kabotasje:

  • Kabotasje skal tillates kun tre dager av gangen, påfulgt av en «karanteneperiode» på 60 timer.
  • Man må utføre minimum én levering eller henting av varer per måned i landet der selskapet er registrert.

Kombinerte transporter:

  • Medlemslandene skal kunne innføre samme begrensninger på antall dager for utførelse av innenlands kombinerte transporter som for kabotasje.

Utstasjonering:

  • Tredjelandskjøring skal underlegges utstasjoneringsreglene.
  • Med unntak av turer som starter og ender i opprinnelseslandet, skal sjåfører motta samme lønn og vilkår som landet de kjører i, gjeldende fra dag én.
  • Alle oppdrag som utføres i andre land enn kun til og fra bedriftens opphavsland, skal registreres i et felleseuropeisk register som kontrolletater i alle land har tilgang til.

Varebiler:

  • Varebiler mellom 2,4 tonn og 3,5 tonn skal utstyres fartsskriver og må følge kjøre- og hviletidsreglene ved internasjonal transport.

Teknologi:

  • Innførsel av smart-tachograf fremskyndes og skal etter forslaget være på plass innen 2024.

Målrettet arbeid gjennom NLA

NLF-direktør Mo retter en stor takk til Søren Hyldstrup Larsen, direktør i Nordic Logistics Association i Brussel, som representerer NLF og de øvrige nordiske transportorganisasjonene i EU:

- Vi har oppnådd mye takket være målrettet arbeid gjennom vårt lobbyorgan NLA, sier NLF-direktøren.