Illustrasjon fra strekningen E18 Lysaker- Ramstadsletta, hovedfartåren vestover fra Oslo.
Illustrasjon fra strekningen E18 Lysaker- Ramstadsletta, hovedfartåren vestover fra Oslo.

Penger til anleggsstart på stoppet E18-prosjekt

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 foreslår regjeringen å tildele 340 millioner kroner til E18 Lysaker-Ramstadsletta (Bærum). Dette skal finansiere arbeidet, frem til en bompengeordning er på plass.

Publisert

- E18 Vestkorridoren er et stort og viktig samferdselsprosjekt både lokalt og nasjonalt som regjeringa vil ha på plass så fort som mulig. Vi foreslår derfor å bevilge 340 millioner kroner allerede i 2019. Med dette sikrer vi full fremdrift, slik at det er klart for anleggsstart umiddelbart etter at Stortinget har behandlet saken, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Prosjektet får nå klarsignal til å gjøre forberedende arbeider som er nødvendig før byggestart.

Prosjektet har vært satt på pause i 2019, siden alle de bevilgede pengene var brukt opp.

- Med denne bevilgningen, legger vi til rette for at E18 kan åpne for trafikk i 2027, og ikke i 2028, som tidligere opplyst, sier Dale.

Bevilgningen skal bidra til å sikre finansiering av prosjektet til en bompengeproposisjon (Red.amn: Forslag til vedtak av Stortinget som regjeringen - Kongen i statsråd - legger frem for Stortinget) er behandlet av Stortinget.

En kvalitetssikring av kostnadsoverslaget for prosjektet (KS2) er i startet, og Vegdirektoratet arbeider med et grunnlagsmateriale til en bompengeproposisjon for prosjektet. Når dette er på plass, skal saken så raskt som mulig behandles i Stortinget.

Det forberedende arbeidet på E18 Lysaker-Ramstadsletta ble stoppet høsten 2018, fordi Statens vegvesen hadde brukt mer penger på prosjektet enn det som var bevilget.