Dette vogntoget fra Sørum Transport i Norge ble stoppet da det kjørte sin andre innenlandstransport i Sverige uten internasjonal transport inn. Det skal ha vært norsk bil og semihenger. Sjåføren var svensk statsborger.
Dette vogntoget fra Sørum Transport i Norge ble stoppet da det kjørte sin andre innenlandstransport i Sverige uten internasjonal transport inn. Det skal ha vært norsk bil og semihenger. Sjåføren var svensk statsborger.

Harry Nilsen fratrer sine verv i NLF

Nilsens bedrift, Sørum Transport, er også fratatt muligheten til å bli sertifisert som Fair Transport-bedrift for perioden frem til 1. juli 2020

Publisert

Sørum Transport AS, selskapet der Harry Nilsen er daglig leder, ble i mars 2019 gebyrlagt for ulovlig kabotasjekjøring i Sverige.

Nilsen var da medlem av forbundsstyret i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), som jobber med å bekjempe nettopp ulovlig kabotasjekjøring i Norge.

NLFs forbundsstyre ba etter gebyrleggingen NLFs kontrollkomité om å gjennomgå saken. Harry Nilsen fratrådte sine verv midlertidig så lenge saken var under behandling.

Harry Nilsen - daglig leder og eier i Sørum Transport.
Harry Nilsen - daglig leder og eier i Sørum Transport.

Nå er saken ferdigbehandlet:

Som følge av at Nilsens bedrift ble gebyrlagt for brudd på kabotasjereglene i Sverige i slutten av mars, har NLFs forbundsstyre bestemt at Sørum Transport mister retten til å la seg representere gjennom tillitsverv og fra muligheten til å bli sertifisert som Fair Transport-bedrift for perioden frem til 1. juli 2020.

I tillegg fratrer Nilsen samtlige av sine verv i forbundet for resten av valgperioden. Hans plass i forbundsstyret overtas av Anders Krog ut valgperioden, med Erik Graarud som vara.

AT.no har snakket med Harry Nilsen.

- En overreaksjon som mangler sidestykke, er hans kommentar til NLFs beslutning.

STILLING LEDIG: