- Vi tar kraftfulle grep. Det er nødvendig og rigger oss bedre for fremtiden, sier Bjørn Maarud, konsernsjef i Bertel O. Steen AS.
- Vi tar kraftfulle grep. Det er nødvendig og rigger oss bedre for fremtiden, sier Bjørn Maarud, konsernsjef i Bertel O. Steen AS.

Bertel O. Steen kutter 200 årsverk

Har stor nedgang i salget av nybiler.

Publisert

Bertel O. Steen importerer biler fra tyske Daimler, franske Groupe PSA og koreanske Kia. Et begrenset utvalg av elektriske biler og plug-in hybrider medførte et vesentlig resultatfall for konsernet i 2018. Starten på 2019 har også vært krevende.

Etter årets fire første måneder er salget av nye personbiler for Bertel O. Steen redusert med hele 33,2 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. På samme tid har det norske personbilmarkedet hatt en vekst på 3,9 prosent. Som en konsekvens må konsernets kostnader tilpasses den nye situasjonen.

- Vi tar kraftfulle grep. Vi skal redusere kostnadene gjennom omstilling og mer effektive driftsprosesser. Målet er å redusere driftskostnadene med 200 millioner kroner inneværende år. I tillegg sikter vi på en reduksjon på rundt 200 årsverk gjennom 2019 som får full effekt i 2020. Med en årlig turnover på 10% vil ansettelsesfrys og naturlig avgang være effektive virkemidler. Vi kommer allikevel ikke unna oppsigelser, men tilstreber å holde dette så lavt som mulig. Det er nødvendig med en betydelig kostnadsreduksjon for å sikre nok kraft til den omstillingen vi er inne i nå, sier Bjørn Maarud i en pressemelding.

Etter det Bilbransje24 (krever abonnement) forstår, tapte kjeden 17 millioner kroner bare i april 2019 alene, og akkumulert etter 1. tertial i år er de samlede tapene på 27 millioner kroner.

- Jeg kan bekrefte at vi tapte penger i første tertial, men jeg vil ikke kommentere hvor mye, sier Detalj-sjef Torbjørn Myrhaug i Bertel O. Steen til nettstedet.