Bama Logistikk har satset på miljøvennlig transport. Dette vogntoget på biogass vil om ikke lenge kunne få økonomiske fordeler i Oslo-bommen.

Redusert bomtakst for biogass-drevne kjøretøy

Samferdselsminister Jon Georg Dale ber Vegdirektoratet så raskt som mulig se på om kjøretøy som bruker 100 prosent biogass kan få redusert takst/fritak i bomringen i Oslo.

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Dette gjelder også tyngre kjøretøy som kjøres med biogass får AT.no opplyst hos Samferdselsdepartementet.

- Jeg ønsker en snarest mulig løsning for mindre bompenger for næringslivet, sier Dale.

Styringsgruppa for Oslopakke 3 har vedtatt å gi redusert takst til biogass-kjøretøy, og har bedt Vegdirektoratet starte de nødvendige prosessene for å få til en slik takstreduksjon.

I brev til Vegdirektoratet 27. mai ber samferdselsministeren om at Vegdirektoratet innen 11. juni orienterer ham om hvilket opplegg og plan de har for å få avklart om det er noe til hinder for at forslaget om redusert takst kan gjennomføres.

- Vegdirektoratet skal vurdere hvordan redusert takst eller fritak for kjøretøy som bruker biogass kan håndteres i forbindelse med passering i bomringen. De skal se på hvordan man kan kontrollere at kjøretøyene bruker biogass eller annen gass. Jeg har også bedt Vegdirektoratet om å involvere lokale myndigheter i arbeidet på egnet måte, sier Dale.

Powered by Labrador CMS