Skiltgjenkjenning med varsel om fartsoverskridelser er et av systemene som nå bli påbudt.
Skiltgjenkjenning med varsel om fartsoverskridelser er et av systemene som nå bli påbudt.

Dette blir obligatorisk

Fra mai 2022 skal en rekke nye sikkerhetssystemer bli obligatorisk i nye person-, vare- og lastebiler.

Publisert

Disse systemene skal også implementeres i eksisterende modeller, men de vil da først være obligatoriske fra mai 2024. Nesten 30 ulike systemer blir nå lovpålagt.

Et av de mest kontroversielle er ISA (Intelligent Speed Assistance). Systemet skal gi føreren informasjon om fartsgrensen både fra skiltgjenkjenning og digitale kart, og det skal alltid varsle føreren når farten overskrides. EU mener dette kan redusere dødsulykker på veiene med inntil 20%.

ACEA (bilprodusentenes organisasjon) mener systemene ikke er gode nok idag. Blant annet skal det være for mange variabler på de digitale kartene til at skiltgjenkjenning ikke alltid fungerer. Dette kan føre til uheldige situasjoner og at føreren holder høyere hastighet enn tillatt.

Black Box

Det er også bestemt at alle kjøretøy skal utstyres med en hendelsesopptaker som lagrer kritiske data fra sekundene før en ulykke. Slik skal man kunne analysere ulykken, og det vil bidra til å redusere ulykker i fremtiden.

Mange av systemene er allerede vanlig, og finnes allerede i dag som standard i flere modeller. Automatisk nødbrems, føreroppmerksomhetsadvarsel, filholder, ryggevarsler og nødstoppsignal finnes i svært mange biler nå, og vil i fremtiden finnes i alle kjøretøy i Europa.

Mulighet for å koble opp alkoholtester skal også komme på plass.

Lastebiler og busser

I tillegg skal kollisjonstesting bedres, og frontruter bli mer fotgjengervennlige. Disse skal designes slik at sårbare trafikanter som syklister og fotgjengere skal være mer synlige for føreren.

Alle store kjøretøy skal også utstyres med sikkerhetssystemer som fotgjenger- og syklistkollisjonsadvarsel, samt blindsoneinformasjonssystemer. Dette skal innføres fra november 2025.