- Vi har tøffe mål og vi vil hele tiden jage på. Én drept eller skadd i trafikken er én for mange, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen.
- Vi har tøffe mål og vi vil hele tiden jage på. Én drept eller skadd i trafikken er én for mange, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen.

Norge best på trafikksikkerhet – igjen

For fjerde år på rad har Norge de sikreste veiene i Europa. Nå ser EU og europeiske myndigheter til Norge for å lære og bli inspirert.

Publisert

- Dette er selvsagt gledelig og inspirerende. Resultatene er ingen selvfølge, men skyldes et målrettet og systematisk arbeid over tid. Dette er ingen hvilepute for oss. Vi har tøffe mål og vi vil hele tiden jage på. En drept eller skadd i trafikken er én for mange, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen.

Skiller seg ut

Europa sliter tungt med trafikksikkerheten. I 2018 omkom 25.047 mennesker på europeiske veier, som er en reduksjon på bare en prosent i forhold til året før. EUs mål om en halvering av dødsulykkene fra 2010 til 2020 sprekker kraftig – og EU-kommisjonen flyttet denne uka tidsrammen til 2030.

Norge er et land som skiller seg markant ut. Siden 2010 har antall drepte på norske veier blitt halvert, mens EU-snittet er på langt mer beskjedne 20 prosent.

Både i forhold til antall innbyggere og antall kjørte kilometer topper Norge de europeiske listene.

Det er European Traffic Safety Concil (ETSC) som i sin årlige rapport peker på Norge som best i Europa – for fjerde år på rad.

Norge på topp

Norge, Sveits og Storbritannia topper listen over færrest trafikkdrepte, målt som omkomne pr. én million innbyggere. I Norge omkom 20 personer pr. én million innbyggere i 2018, etter at 108 omkom i trafikken dette året.

Bak Norge kommer Sveits (27), Storbritannia (28), Irland (30) og Danmark (30).

Høyest dødsrisiko er det i Romania (96 pr. 1 million), Bulgaria (87), Serbia (78) og Kroatia (77). 

I EU-landene var gjennomsnittet i 2018 49 omkomne pr. 1 million innbyggere, som er en reduksjon fra 63 i 2010.

Norge har lavest risiko per kjørte kilometer

ESTC har også sett på risikoen for å omkomme i trafikken målt opp mot transportarbeidet, som er antall kjørte kilometer totalt.

Også her topper Norge med 3 omkomne pr. én milliard kilometer, foran Sveits (3,3), Sverige (3,4), Storbritannia (3,4) og Irland (3,5).

På bunnen er Polen (14,6), Kroatia (12,7), Latvia (12,1), Tsjekkia (10,1) og Portugal (8,5).

Skal bruke ny kunnskap

Kunnskapsbasert arbeid og et bredt samarbeid over tid er hovedgrunnen til norsk suksess, fremholder Grimsrud.

- Det holder rett og slett ikke bare å fortsette i samme spor. Vi må jobbe enda mer målrettet, systematisk og helhetlig. Vi skal stadig tilegne oss og ikke minst bruke ny kunnskap, sier han.

Nullvisjonen, en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken, er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge.

- I Norge jobbes det mer tverrfaglig

Statens vegvesen har sektoransvaret for trafikksikkerhet i Norge – og favner både vei, kjøretøy og trafikanter. Det gir et bredt spekter av virkemidler og en gunstig posisjon for godt arbeid med trafikksikkerhet.

- Det er hele trafikksikkerhetsfamilien som skal ha æren for de norske resultatene. For det er nettopp organiseringen som skiller Norge fra andre land vi kan sammenlikne oss med. Vi jobber i langt større grad koordinert og tverrfaglig enn de fleste andre, og ulike aktører, kommuner, fylker og statlige etater utfyller hverandre. Men også her må vi bli bedre! Vi må hente ut mer fra hver enkelt, utfylle og utfordre hverandre, sier Grimsrud. 

Lærer av Norge

ETSC har laget disse rankinglistene siden 2006. Norge har i de fleste årene tilhørt toppsjiktet, men har dominert de fire siste årene.

- Hensikten er å lære av hverandre. Norge har vært en ledestjerne i mange år. Det er ikke rart at mange europeiske veimyndigheter ser til Norge for å lære, sier ETSC-sjefen Antonio Avenoso.