Gravefri rehabilitering stanser ikke trafikken.

Rehabiliterer over hundre år gamle kummer i Oslo

Olimb Rørfornying AS har inngått avtale med Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (VAV) om gravefri rehabilitering av 34 steinsatte kummer i Oslo sentrum.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Kummene, som er opptil 150 år gamle, må tettes blant annet for å unngå forurensing.

Kontrakten har en verdi på 4,9 millioner kroner. Tildelingen skjedde etter standard anskaffelsesprosess.

Gamle steinsatte kummer

Oslo kommune var tidlig ute med nedgravd vann- og avløpsnett. Mange rør og kummer som i dag er i full drift, er hundre år eller mer.

De fleste av de 34 kummene som skal rehabiliteres i løpet av 2019 i prosjektet «Akerselva Nedre – Steinsatte kummer», er fra 100 til 150 år gamle. Kummene trenger å tettes, både for innlekking og utlekking. Innlekking betyr større belastning på renseanleggene, mens utlekking kan forårsake forurensing. Det har også vært vesentlig å sikre kummene for driftspersonell.

Steinsatt, over 100 år gammel kum, før rehabilitering.

Små ulemper for trafikken med gravefri metode

Kummene befinner seg i området fra sentrum og opp til Sofienberg, Torshov og St. Hanshaugen. Tre av kummene ligger i Grensen/Stortorvet, hvor det også er trikketrasé.

Siden kummer ofte ligger i veibanen, er det en stor fordel at rehabiliteringen kan utføres raskt og uten oppgraving. Dette er spesielt viktig i sentrumsnære områder med sterk trafikk, som i de aktuelle områdene i Oslo.

En formsydd glassfiberstrømpe blir senket ned i kummen og blåst opp til den sitter tett mot veggene. Deretter blir den herdet med UV-lys. Fra strømpen er på plass nedi kummen, tar det ca. 30 minutter før den er ferdig herdet.

Olimb Rørfornying har også tidligere rehabilitert en rekke kummer for Oslo VAV med ulike gravefrie metoder. Oslo VAV har i dette prosjektet valgt den rehabiliteringsmetoden som er raskest i installasjon og gjennomføring; glassfiberstrømpe som herdes med UV-teknologi.

Slik rehabiliteres kummene

En formsydd glassfiberstrømpe blir senket ned i kummen og blåst opp til den sitter tett mot veggene. Deretter blir den herdet med UV-lys. Fra strømpen er på plass nedi kummen, tar det ca. 30 minutter før den er ferdig herdet.

Olimbs operatører kan deretter skjære rent i kumbunnen og frese ut åpninger i sidene til gren.

De gamle kummene er trange og smale sammenlignet med kummer av nyere dato. Med strømperenovering blir både stabiliteten og tettheten i kummene sikret, samtidig som strømpeforingen bygger minimalt ut i disse spesielt trange kummene.

Bunn og renne i kummen blir renovert i egen prosess med betongprodukter (vanligst) eller glass-/polyesterprodukter.

Salgssjef i Olimb Rørfornying AS, Svein Rune Myhre, inspiserer en rehabilitert kum.

Fokus på oppgradering av avløpsnettet i Oslo

Oslo VAV har de siste årene hatt ekstra fokus på fornyelse av avløpsnettet i byen. Med en fornyelsestakt på 1,9 prosent er kommunen langt over gjennomsnittet i Norge.

Kommunen er også opptatt av at fornyelsen skal være til minst mulig ulempe for byens beboere. Totalt er 61 kilometer med avløps- og overvannsledninger fornyet de siste tre årene med strømpeforing og andre gravefrie metoder.

Flere ser viktigheten av å fornye kummer

Salgssjef i Olimb Rørfornying AS, Svein-Rune Myhre, forteller at kummer ofte er blitt oversett og nedprioritert i fornyelse av vann- og avløpsnettet, men at stadig flere kommuner - som Oslo - ser verdien og viktigheten av å ha kummer som er tette og fungerer godt.

- Overvannsproblematikk er en viktig grunn til at kummer må være i god stand og ha god hydraulikk. Ikke minst må kummene være tette for å unngå forurensing, sier Svein-Rune Myhre.

- Mange steder i landet har vi felleskummer, der ledninger for vann, spillvann og overvann er i samme kum. Det er ekstra viktig at disse kummene har riktig utforming, slik at det ikke blir oppstuvinger og kloakkstopp med de problemer det kan medføre - som kloakk i overvann, tilbakeslag i hus og, fremfor alt, hygiene mot drikkevann.

Powered by Labrador CMS