Peabs konsernsjef Jesper Göransson (t.v.) og Kari Kauniskangas, administrerende direktør i YIT, signerte avtalen.
Peabs konsernsjef Jesper Göransson (t.v.) og Kari Kauniskangas, administrerende direktør i YIT, signerte avtalen.

Peab kjøper YIT-virksomhet

Peab overtar 200 strategisk plasserte grustak, 63 asfaltverk og ca. 1700 ansatte fra YIT i Norden.

Publisert

Peab kjøper YITs asfalt- og pukk- og grusvirksomhet i Norden. Dette betyr at Peab øker sin tilstedeværelse i Sverige, Norge og Finland, og etablerer seg innenfor asfalt i Danmark.

- Jeg er veldig glad og stolt over avtalen. Virksomheten har en strategisk posisjon, og det er en meget kompetent organisasjon som nå integreres i Peab, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab.

Oppkjøpet skal gi videre vekst

Avtalen innebærer at industrivirksomheten vil utgjøre en større del av konsernet, og at følsomheten for konjunktursvingninger reduseres.

Oppkjøpet gir Peab en enda sterkere posisjon innen asfalt- og pukk- og grusvirksomhet i Norden.

- Gjennom dette oppkjøpet tar vi neste skritt i utviklingen av Peab som nordisk samfunnsbygger. Asfalt, pukk- og grusvirksomhet er nært knyttet til samfunnsutvikling både når det gjelder bygg- og anleggsprodukter. Ved å ekspandere innenfor disse delene legger vi grunnlaget for å fortsette å vokse og styrke lønnsomheten, sier Jesper Göransson.

MBL-forhandlingene med fagforeninger er gjennomført. Oppkjøpet trenger fortsatt godkjenning av konkurransemyndighetene, noe som forventes å finne sted i fjerde kvartal 2019. Overtakelse forventes å finne sted 1. januar 2020.

- Vi ønsker alle våre nye medarbeidere hjertelig velkommen til Peab, sier Jesper Göransson.

YIT Norge

Den kompetanse og historie som YIT Norge AS bygger sin virksomhet på, er utviklet siden 1933. Da startet AS Fjeldhammer Brug markedsføring av asfaltprodukter for veiformål. 

Virksomhetenes viktigste satsing i 1930-åra var opprettelsen av veiavdelingen. Produksjon av veiasfalt var begynt allerede i 1927, og A/S Fjeldhammer Brug skal ha vært først ute med produksjon av asfaltemulsjoner i Norge.

Men andre bedrifter kom etter, konkurransen ble hard, og løsningen var å starte en veientreprenøravdeling slik at bedriften ikke bare produserte asfalt, men også sto for selve asfalteringen.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS