T-banens hovedverksted på Ryen, før arbeidene begynner.
T-banens hovedverksted på Ryen, før arbeidene begynner.

Sporveien-kontrakt til AF Gruppen

Skal bygge om T-banens hovedverksted på Ryen i Oslo.

Publisert

AF Gruppen Norge AS er tildelt kontrakt for byggearbeidet. Avtalen har en verdi på ca. 235 millioner kroner og arbeidet er planlagt å starte i siste halvdel av august 2019.

- Vi er svært glade for å kunne inngå kontrakt med en kompetent entreprenør med god og solid erfaring som skal møte våre krav til gjennomføringsevne, kvalitet og miljøhensyn. Økt rutetrafikk fremover krever godt vedlikehold av T-banevognene, og for å sørge for dette trenger verkstedet en oppgradering av dagens fasiliteter. Dette er avgjørende for at vi blant annet skal kunne ha verkstedkapasitet til å levere minimum 106 3-vogntogsett hver dag, sier Sporveiens prosjektleder for Ryen base, Christian Szemes.

Grunnet økt rutetrafikk på kvelder og i helger vil det være økende behov for vedlikehold av T-banevognene. Det er derfor nødvendig med en ombygging av dagens verkstedfasiliteter for å kunne stå rustet til å gjennomføre flere store servicer fremover på grunn av flere togkilometer. Det vil blant annet bli bygget nytt komponentverksted, nytt lakk- og sandblåsningsbygg og nytt driftssenter.

Formell tildeling samt kontraktsignering er planlagt om ca. to uker, etter at klagefristen er gått ut.